LASAP biedru priekšrocības

  • iespēja konsultēties ar profesionāliem un zinošiem nozares cilvēkiem – asociācijas biedriem, meklēt risinājumu savām darba problēmām, sniegt idejas vai ierosinājumus un piedalīties asociācijas lēmumu pieņemšanā;
  • līdzdalība asociācijas rīkoto pasākumu, semināru un konferenču organizēšanā;
  • asociācijas un LASAP sadarbības partneru organizēto aktivitāšu apmeklējumi bez maksas vai ar ievērojamām atlaidēm;
  • asociācijas sadarbības partneru specializētie piedāvājumi, kā arī jaunākā informācija par nozares vakancēm;
  • iespēja publicēt darba un prakšu sludinājumus LASAP mājas lapā, kā arī iesūtīt informāciju par nozarē notiekošajiem pasākumiem.