Iestāšanās LASAP

Lai kļūtu par LASAP biedru, jāiesniedz pieteikumu, savu CV un divu LASAP biedru parakstītu rekomendāciju, sūtot uz lasap@lasap.lv vai pa pastu uz S/O Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem, Lācplēša iela 36/1, Rīga, LV-1011, Latvija.

Saņemsi uzaicinājumu piedalīties kādā no nākamajām LASAP valdes sēdēm, kur būs iespēja pastāstīt par savu profesionālo izaugsmi, mērķiem un sasniegumiem.

Par LASAP biedru var kļūt jebkura 18 gadus sasniegusi fiziska persona ar vismaz 2 gadu pieredzi sabiedrisko attiecību jomā, kura ievēro Starptautiskajā ētikas kodeksā un Starptautiskās Sabiedrisko attiecību asociācijas uzvedības kodeksā noteiktos principus, atzīst un respektē asociācijas darbības mērķus un virzienus.

Dalības maksa LASAP vienam biedram ir 5 euro mēnesī jeb 60 euro gadā.

Pieteikuma anketa

LASAP_biedru pieteikuma anketa_pdf