LASAP struktūra

LASAP ikdienas darbības nodrošināšanai svarīgākos lēmumus pieņem valde, ko veido valdes priekšsēdētājs un četri valdes locekļi.

LASAP valde tiekas reizi mēnesī, lai pārrunātu asociācijas aktivitātes un plānus, nozares aktualitātes, biedru ierosinājumus, kā arī lemtu par jaunu biedru uzņemšanu un citiem svarīgiem jautājumiem. LASAP biedri var tajās piedalīties un iesaistīties diskusijās.

Katru gadu martā LASAP valde un biedri tiekas kopsapulcē, kurā piedalās visi asociācijas biedri.
2016. gada 8. martā  ievēlēta pašreizējā LASAP valde. Šobrīd valdi pārstāv:

Kristīne Tjarve, valdes priekšsēdētāja
Ieva Knāķe-Milberga,  valdes locekle
Kristīne Mennika, valdes locekle
Ivars Svilāns, valdes loceklis
Gunta Misāne, valdes locekle

LASAP izpildsekretāre Inese Tauriņa.

Sazināties iespējams, rakstot e-pastu uz adresi lasap (@) lasap.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29296617.

Esam atvērti sadarbībai!