top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Ievēlēta 2017. gada LASAP valde

Otrdien, 2017. gada 14. martā, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) ikgadējā biedru pilnsapulcē tika ievēlēts jaunais valdes sastāvs. Biedri atbalstīja trīs līdzšinējo valdes locekļu ievēlēšanu – no iepriekšējā sastāvā valdē darbosies Kristīne Tjarve, Kristīne Mennika un Ieva Knāķe-Milberga. Valdei pievienojas jauni kolēģi: Ivars Svilāns un Gunta Misāne.

Jaunā valde savu darbu sāk 2017. gada 15. martā un darbosies vienu gadu līdz nākošajai LASAP biedru pilnsapulcei.

LASAP valdes priekšsēdētāja Kristīne Tjarve: “Man ir liels prieks, ka mūsu biedri ir izteikuši uzticību vairākiem spēcīgiem nozares kolēģiem, kuri pievienojušies LASAP valdei. Es ceru, ka ar Ivara Svilāna un Guntas Misānes pievienošanos kopā ar pārējām jau esošajām kolēģēm mums izdosies izvērtēt organizācijas stratēģiskos virzienos nākamajiem gadiem, lai veidotu vēl spēcīgāku sabiedrisko attiecību nozares profesionāļu asociāciju. Asociācija ir vieta, kur biedri var pilnveidot un attīstīt savas zināšanas dažādos ar komunikācijas nozari saistītos jautājumos, piedalīties pašizaugsmes treniņos un semināros, kā arī vaicāt pēc kolēģu atbalsta, piedzīvojot dažādus komunikācijas izaicinājumus.”

2017. gadā LASAP turpinās darbu pie LASAP biedru ētikas kodeksa izstrādes, kā arī pilnveidos LASAP gada balvas nolikumu un balvu piešķiršanas kārtību.

LASAP ir biedrība, kas apvieno vairāk nekā 110 sabiedrisko attiecību profesionāļus – nozares akadēmiskos spēkus un praktiķus no mācību iestādēm, sabiedrisko attiecību aģentūrām, uzņēmumu un organizāciju sabiedrisko attiecību struktūrām ar mērķi tālākas izglītošanās un diskusiju ceļā vairot profesionalitāti un paaugstināt nozares standartus. Asociācija darbojas kopš 2001.gada, pārstāvot sabiedrisko attiecību profesionāļu intereses, organizējot pieredzes apmaiņas un kompetenču pilnveidošanas pasākumus, kā arī līdzdarbojoties konferenču organizēšanā.

0 comments

Comments


bottom of page