top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Ieva Kukule: Daži „how to…” vai kā iesaistīt darbiniekus organizācijas ilgtspējas programmā?

Lieliem soļiem tuvojas kārtējais cēliens iniciatīvā „Ilgtspējas Indekss”, kas atkal un atkal rosina organizācijas domāt un runāt par to, kā Korporatīvo sociālo atbildību (CSR) un ilgtspēju pārvērst par darbības DNS. Izmantojot iespēju, vēlos padalīties ar dažiem how to tieši darbinieku iesaistē ar mērķi iedzīvināt ilgtspējas un CSR konceptu katrā organizācijas darbības procesā.

 

Vietnes www.workforgood.com eksperti veikuši pētījumu, kura ietvaros aptaujājuši 12 globālas kompānijas ar mērķi noskaidrot, kā veiksmīgi uzņēmumi ievieš ilgtspējas un CSR aktivitātes, iesaistot darbiniekus. Galvenā atziņa: visa ilgtspējas un CSR programmas veiksmes pamats ir cilvēki. Lai arī kompāniju pārstāvji atzinuši, ka tieši darbinieku iesaiste ir vissarežģītākais posms, tomēr no tā atkarīgs, vai uzņēmums patiesi kļūs par atbildīgu un ilgtspējīgu katrā savā darbības posmā.

Te daži ieteikumi veiksmīgai darbinieku iesaistei CSR un ilgtspējas programmas īstenošanā, ko iesaka organizācijas, kam izdevies darbiniekus pārliecināt iesaistīties: Padariet CSR un ilgtspēju par personīgu pieredzi

Ja esat domājuši, kā spert pirmos soļus, lai ilgtspēja nebūtu tikai sarežģīts jēdziens stratēģijā, bet dzīva programma, ar ko vienā ritmā elpo arī darbinieki, tad pirmais – izglītojiet darbiniekus. Piemēram, kāda kompānija skaidrojusi ilgtspēju, velkot paralēles ar personīgo dzīvi – mājām. Lieciet darbiniekiem nonākt pie atziņas, ka atbildība pret vidi un resursiem ir vienlīdz svarīga mājās un darbā. Pamatā, kad cilvēkiem jautā, vai viņi izejot no mājas atstāj atgrieztu ūdens krānu, ieslēgtu gaismu vai vaļējus logus, viņi aizdomājas. Tāpat nostrādā pieeja: tērē uzņēmuma naudu tā, it kā tā būtu jūsējā. Sāciet ar vadības līmeni

Ja vēlaties, lai darbinieki ticētu un iesaistītos CSR iedzīvināšanā, jāsāk ar vadības līmeņa attieksmēm un darbībām. Vispirms vadībai pašai ir jāsaprot, kāpēc dar to, ko dara un CSR un ilgtspēja jāpadara par daļu no stratēģijas, nevis atsevišķu programmu vai projektu, kas sākas un beidzas noteiktā laikā. Tikai tad, kad vadība būs sapratusi jēgu un mērķi, tad iespējams darbiniekiem nokomunicēt nozīmi tā, ka viņi sāk domāt par iespējām CSR padarīt par sava darba daļu. Vadiet darbinieku iesaisti

Lai veiksmīgi ķertos klāt darbinieku iesaistei, ir jāapzinās, kas ir jūsu auditorija: cik daudz ir tādu, kas ir iedvesmoti ilgtspējas fani, cik daudz ir tādu, kas ir vienkārši ieinteresēti un cik tādu, kam nekas no tā visa neliekas interesants. Jau iepriekš minētā pētījuma dalībnieki savās atbildēs bija norādījuši, ka vairums darbinieku tomēr varētu būt maz ieinteresēti un tas ir tādēļ, ka viņi nāk uz darbu, lai strādātu un darītu to, ko viņiem liek. Tāpēc galvenais ir dzīvot pēc principa – tas, kas ir svarīgs kompānijai, jāpadara par svarīgu cilvēka darba saturā.

Tomēr ir vēl kāds ļoti būtisks aspekts – vislabākais vēstījums ir vadītāja piemērs. Cilvēki skatās un klausās savos vadītājos un tieši viņu rīcība var ietekmēt to, kā darbinieks pieņems CSR. Turklāt vadītāja loma tiek uzsvērta arī spējā demonstrēt to, ka darbinieka ieguldījums CSR programmas ieviešanā ir svarīgs un pamanīts. Dodiet iespēju darbiniekiem uzņemties vadību

Izrādās, visbrīnumainākās pārmaiņas un augstākais iesaistes līmenis saistīts ar vadītāju spēju ne tikai uzklausīt darbinieku idejas par to, kā varētu attīstīt atbildīgu un ilgtspējīgu darbību, bet gatavību dot mandātu vadīt procesus uz pārmaiņām un mērķi. Vairākas kompānijas norādījušas, ka tieši dodot darbiniekiem brīvību izpausties, viņi ir nonākuši pie lieliskiem rezultātiem. Un jāatzīmē, ka tieši šī pilnvarošana ir viens no iesaistes augstākajiem līmeņiem un uzticēšanās demonstrēšana, tāpēc arī rezultējas panākumos.

Vairāk par to, kā iesaistīt darbiniekus CSR un ilgtspējas iedzīvināšanā, atradīsiet šeit.

Vairāk par autori lasi Ievas Kukules blogs 

0 comments

Kommentare


bottom of page