top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Iznākusi Jolantas Derkevicas-Pilskungas zinātniskā monogrāfija“Biznesa augstskolāTurība” izdota Jolantas Derkevicas-Pilskungas zinātniskā monogrāfija “Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and legal aspects” (2021).


Monogrāfija balstīta uz promocijas darbu “Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: Riska un krīzes komunikācijas ietekme uz Latvijas uzņēmumiem”.


Monogrāfijas mērķis ir izpētīt to, cik lielā mērā Latvijas tiesību aktu kontekstā saziņa kā uzņēmējdarbības faktors ietekmē riskus un krīzes situācijas Latvijas uzņēmumos, un ieskicēt tiesiskas vadlīnijas attiecībā uz saziņu riska un krīzes situācijās. Savukārt mērķis no praktiskā viedokļa ir identificēt grozījumus, kas nepieciešami Latvijas likumos riska un krīzes komunikācijas vadības kontekstā.


Monogrāfija izdota angļu valodā.


To var iegādāties Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā, kā arī vairākās Latvijas grāmatnīcās.

Σχόλια


bottom of page