top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Mūžībā aizgājusi LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne, profesore Inta Brikše

2014. gada 1. novembrī smaga slimība pēkšņi mūžībā aizsaukusi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dibinātāju un ilggadīgo dekāni profesori Dr. paed. Intu Brikši. Izvadīšana notiks 6.novembrī plkst. 10:00-12:00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Plkst. 14:00 LU SZF īpašs piemiņas brīdis Berlina auditorijā. INTA BRIKŠE (1956.26.09.–2014.01.11.)<br />Nežēlīgs zaudējums Latvijas Universitātei, Sociālo zinātņu fakultātes studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem.<br />Neatsverams zaudējums komunikācijas zinātnei un visai Latvijas mediju videi.<br />Netaisnīgs un cietsirdīgs pāridarījums bērniem, mazbērniem un daudzajiem draugiem.<br /><br />Nenovērtējams ir Intas Brikšes devums Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dibināšanā un tās vadīšanā. Tikai pateicoties viņas drosmei, pašaizliedzībai, neatlaidībai, organizatores prasmei jaunā fakultāte varēja uzsākt darbu 2000. gada 1. septembrī. Katrs turpmākais gads fakultātes vēsturē zīmīgs ar sasniegumiem patiesi modernas akadēmiskās infrastruktūras radīšanā – daudzfunkcionālu auditoriju izveidē, zinātniskās bibliotēkas, multimediju studijas, datorklašu, studentu darba un atpūtas telpu, kā arī mācībspēku modernu darbavietu iekārtošanā. Idejām bagāts un tālredzīgs ir bijis profesores Intas Brikšes devums laikmetīga akadēmisko mācību satura un zinātnes veidošanā. Atzinīgs vērtējums un ticība Intas Brikšes darbam bija viņas atkārtota ievēlēšana 2005. un 2013. gadā Sociālo zinātņu fakultātes dekānes amatā.<br /> <br />Intas Brikšes paveiktais dekānes amatā ir apbrīnas un atzinības vērtību visā Latvijas Universitātē. Intai Brikšei piemita īpašs talants un prasme organizēt komandas darbu, pulcēt un iesaistīt fakultātes darbā gudrus, radošus, strādāt gribošus cilvēkus, radīt saviem kolēģiem iespēju strādāt.<br />Inta Brikše ir LU Žurnālistikas nodaļas absolvente un tās mācībspēks kopš 1981. gada. Viņas vadībā deviņdesmitajos gados Žurnālistikas katedra aizsāka un īstenoja savu pārtapšanu par Komunikācijas studiju nodaļu. Visus šos gadus viņa bijusi komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas direktore un vienlaikus jaunās akadēmiskās nozares veidotāja Latvijā. Inta Brikše ilgstoši veikusi LU senatores un daudzu citu nozīmīgu amatu pienākumus.<br /> <br />Inta Brikše ir daudzu vērtīgu pētījumu komunikācijas zinātnē autore. Viņa vadījusi arī nozares nozīmīgākos Latvijas Zinātnes padomes finansētos grantus, valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projektus, aktīvi piedalījusies Baltijas valstu un Ziemeļvalstu kopīgajos akadēmiskajos projektos, pārstāvējusi Latviju vairākos ES starptautiskajos projektos, uzstājusies ar referātiem starptautiskajās un Latvijas konferencēs. Intas Brikšes akadēmiskā bibliogrāfija ir bagāta ar starptautiskajiem un vietējiem zinātniskajiem rakstiem, rediģētiem zinātniskiem krājumiem un monogrāfijām. Tām piemīt pirmreizēja loma komunikācijas zinātnes akadēmiskajā izaugsmē Latvijā. Profesores Intas Brikšes paveiktajam ir paliekoša vērtība un nozīme Latvijas komunikācijas zinātnes vēsturē.<br /><br />Intas Brikšes darbs novērtēts ar Latvijas valsts apbalvojumu – Atzinības krustu, viņa saņēmusi arī vairākas LU rektora pateicības. Inta Brikše neapšaubāmi ir un paliks ļoti liela autoritāte savu kolēģu, studentu, izglītības un kultūras darbinieku vidū, viņas personība un veikums ir izpelnījies visdziļāko cieņu.<br /><br />Vienlaikus Inta bija laba māte saviem diviem dēliem Pēterim un Oskaram.</p>

0 comments

Comments


bottom of page