top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Pētījums: nākotnes sabiedrisko attiecību prioritāte – ar ierobežotiem resursiem vienlaicīgi uz

Pētījums, ko veica Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) sadarbībā ar CV-Online Latvija un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, parāda, ka darbs nozarē ir saistīts ar daudzām stresa situācijām, lielu darba apjomu, vienlaikus sniedzot gandarījumu par paveikto.

</p> <p style="text-align: justify;">Nozare Latvijā ir samērā jauna, tāpēc arī tajā strādājošie lielākoties ir gados jauni (45% ir vecumā no 25-34 gadiem). Neskatoties uz jaunību, nozarē strādājošajiem ir laba izglītība – 47% ir ar maģistra grādu, bet 40% – bakalaura izglītība. Arī darba pieredze nozarē 37% speciālistu ir ilgāka par 10 gadiem. Vairums nozares speciālistu ir atrodami Rīgā.</p> <p style="text-align: justify;">Lai arī daudzkārt tiek pausts viedoklis, ka sabiedrisko attiecību speciālistu galvenais ierocis ir prasme runāt un rakstīt, paši profesionāļi atzīt, ka daudz svarīgāka ir prasme klausīties un dzirdēt, kam seko prasme lietot valodu, valodas kultūra un prasme analizēt, saskatīt likumsakarības un izdarīt secinājumus.</p> <p style="text-align: justify;">Par tuvāko gadu lielāko izaicinājumu nozarei Latvijas speciālisti atzīst arvien pieaugušo nepieciešamību vienlaicīgi uzrunāt dažādas auditorijas, izmantojot dažādus kanālus turklāt darīt to ar ierobežotiem resursiem. Salīdzinājumam, Eiropas komunikāciju monitoringā kā tuvāko gadu lielākais izaicinājums norādīta komunikācijas stratēģiskās vadības nozīmes stiprināšana vadības līmenī.</p> <p style="text-align: justify;">87,5% aptaujāto norāda, ka viņu darbs ir interesants un izaicinošs. Iespējams, tieši šī attieksme pret savu darbu ļauj pārvarēt vairākas nozares ne tik spožās puses, kuras parādās pētījuma datu analīzē. Tā, piemēram, 63% aptaujas dalībnieku norāda, ka strādā ilgākas stundas nekā noteikts darba līgumā, 80% atzīst, ka darbs prasa ievērojamu stresa noturību, puse no aptaujātajiem izjūt stresu vairākas reizes nedēļā, turklāt 70,3 % atzīst, ka to darbu raksturo augsts „izdegšanas risks”, bet 40,5% aptaujāto norāda, ka darba un personīgajā dzīvē nav balansa.</p> <p style="text-align: justify;">Tikai 33,3% aptaujāto uzskata, ka saņem pietiekošu atalgojumu. Pēc aptaujas datiem 36% no sabiedrisko attiecību speciālistiem mēnesī saņem mazāk nekā 750 EUR (pēc nodokļu nomaksas), kas ir tikai nedaudz vairāk par valstī vidējo atalgojumu (<span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.csb.gov.lv/notikumi/darba-samaksas-kapums-parsniedz-prognozeto-40987.html%20" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">765 EUR pirms nodokļu nomaksas</span></a></span> jeb ap 540 EUR pēc nodokļu nomaksas).</p> <p style="text-align: justify;">Pētījuma autores "A.W. Olsen & Partners” partnere, Dr. sc.comm. Olga Kazaka un ,„LEAD. Korporatīvā komunikācija” valdes priekšsēdētāja, Mg.sc.soc. Inga Latkovska atzīst, ka “pētījuma rezultāti, no vienas puses, nav pārsteidzoši. Tie atspoguļo lielā mērā to, kas nozarē strādājošiem sajūtu līmenī ir zināms – sabiedrisko attiecību nozarē darbs ir dinamisks, tas prasa augstu profesionalitāti, plašu redzes loku un ilgas darba stundas, bet ne atbilstošu prasībām un pienākumiem, arī atbildībai atalgojumu. No otras puses, pozitīvi pārsteidz tas, cik sabiedrisko attiecību nozares speciālisti ir lieli savas profesijas patrioti. Tas dod pārliecību, ka arī turpmāk netrūks nozares aktīvistu, kas turpinās skaidrot profesijas saturu, iespējas un devumu biznesam, valsts pārvaldei un organizācijām. Nākamajā pētījumā, varēsim dažus no jautājumiem uzdot atkārtoti, lai redzētu situācijas dinamiku.”.</p> <p style="text-align: justify;">Pētījums<strong> “Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē strādājošo viedokļu monitorings 2015”</strong> tika sagatavots ņemot vērā Eiropas praksi. Aptauja notika 2014. gada nogalē, tajā piedalījās 250 nozares speciālisti. Plānots, ka pētījums turpmāk tiks veikts reizi gadā vai katru otro gadu.</p> <p>Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.slideshare.net/KristineTjarve/latvijas-sabiedrisko-attiecbu-nozares" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">šeit</span></a></span>.</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p>Plašāka informācija:<br />Kristīne Tjarve, LASAP valdes priekšsēdētāja, Tālrunis: 29296617, E-pasts: <a href="mailto:lasap@lasap.lv">lasap@lasap.lv</a><br />www.lasap.lv , twitter.com/LASAP_LV, www.facebook.com/LVLASAP</p>

0 comments

Comments


bottom of page