top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Sabiedrisko attiecību profesionāļi apstiprina Ētikas kodeksu

LASAP biedru kopsapulcē 2018. gada 6. martā tika apstiprināts LASAP biedru Ētikas kodekss, kas turpmāk būs jāievēro ikvienam LASAP biedram risinot profesionālās rīcības ētikas jautājumus.

LASAP biedru Ētikas kodeksa pamatā ir 10 principi, kas ir svarīgi to profesionālajā darbībā: patiesas informācijas sniegšana, vārda brīvība, vienlīdzība, atklātība, lojalitāte, konfidencialitāte, izvairīšanās no interešu konflikta un nepieņemamas ietekmēšanas, godīga konkurence un profesionalitāte. Ētikas kodeksa pielikumā sniegts skaidrojums par principu ievērošanu, sniedzot arī neētiskas rīcības piemērus.

LASAP kopsapulcē 2018. gada 6. martā uz trim gadiem tika ievēlēta arī LASAP Ētikas komisija, kas uz LASAP biedru vai citu cilvēku iesnieguma pamata izskatīs situācijas, kurās LASAP biedru rīcība, iespējams, ir bijusi apšaubāma.

LASAP Ētikas komisiju veido dažādu jomu profesionāļi: Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas valdes locekle Agnese Alksne, SIA “Comperio” valdes locekle Gunta Misāne, Biznesa augstskolas “Turība” pasniedzēja Edīte Olupe, Biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultātes dekāns Andris Pētersons, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” komunikāciju konsultante Kristīne Tjarve. Par Ētikas komisijas priekšsēdētāju ir ievēlēta Edīte Olupe.

Ar Ētikas kodeksa tekstu, skaidrojumiem un ētikas komisijas nolikumu var iepazīties šeit: LASAP_Ētikas kodekss

0 comments

Hozzászólások


bottom of page