top of page

TĪKLOŠANĀS PASĀKUMI

UN DRAUGA PLECS

Viens no asociācijas mērķiem ir sniegt tīklošanās iespējas nozares kolēģiem un nodrošina zināšanu pārnesi sabiedrisko attiecību profesionāļu vidū. Šī iemesla dēļ asociācijā regulāri tiek rīkoti īpaši tīklošanās un biedru savstarpējās iepazīšanās vakari. 

Tradicionāli reizi galā, jūnijā notiek arī sezonas noslēguma pasākums, kurā neformālā gaisotnē satiekamies un pārrunājam iepriekšēja gada aktivitātes. 

Viens no starptautisko SA Ētikas kodeksa vienojošajiem aspektiem ir atbalsts amata brāļiem. Mēs to augsti vērtējam arī LASAP. Tāpēc brīžos, kad mūsu biedri savās organizācijās piedzīvo krīzi vai viņiem ir nepieciešams nozares kolēģu vērtējums par atbilstošāko komunikācijas stratēģiju vai taktisko aktivitāšu plānu kāda jautājuma sakārtošanai, viņi var aicināt asociācijas biedrus uz īpašu pasākumu - "Drauga plecs". Tā ietvaros, viesojoties organizācijā un iepazīstoties ar problēmu, biedri diskutē un piedāvā savu redzējumu tās risināšanai.

bottom of page