LASAP ĒTIKAS KODEKSS UN ĒTIKAS KOMISIJA

LASAP biedru kopsapulcē 2018. gada 6. martā tika apstiprināts LASAP biedru Ētikas kodekss, kas turpmāk būs jāievēro ikvienam LASAP biedram, risinot profesionālās rīcības ētikas jautājumus.

LASAP biedru Ētikas kodeksa pamatā ir 10 principi, kas ir svarīgi to profesionālajā darbībā: patiesas informācijas sniegšana, vārda brīvība, vienlīdzība, atklātība, lojalitāte, konfidencialitāte, izvairīšanās no interešu konflikta un nepieņemamas ietekmēšanas, godīga konkurence un profesionalitāte. Ētikas kodeksa pielikumā sniegts skaidrojums par principu ievērošanu, sniedzot arī neētiskas rīcības piemērus.

Šajā kopsapulcē uz trim gadiem tika ievēlēta arī LASAP Ētikas komisija, kas uz LASAP biedru vai citu profesionāļu iesnieguma pamata izskatīs situācijas, kurās LASAP biedru rīcība, iespējams, ir bijusi apšaubāma.

LASAP Ētikas komisiju veido dažādu SA jomu profesionāļi:

 

  • Biznesa augstskolas “Turība” pasniedzēja Edīte Olupe (Ētikas komisijas priekšsēdētāja)

  • Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas valdes locekle Agnese Alksne

  • SIA “Comperio” valdes locekle Gunta Misāne

  • Ilggadējais biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultātes dekāns Andris Pētersons

  • Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” komunikāciju konsultante Kristīne Tjarve

etika_edited.jpg

Ar Ētikas kodeksa tekstu, skaidrojumiem un ētikas komisijas nolikumu var iepazīties šeit.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU