top of page

LASAP ĒTIKAS KODEKSS UN ĒTIKAS KOMISIJA

LASAP biedru kopsapulcē 2018. gada 6. martā tika apstiprināts LASAP biedru Ētikas kodekss, kas turpmāk būs jāievēro ikvienam LASAP biedram, risinot profesionālās rīcības ētikas jautājumus.

LASAP biedru Ētikas kodeksa pamatā ir 10 principi, kas ir svarīgi to profesionālajā darbībā: patiesas informācijas sniegšana, vārda brīvība, vienlīdzība, atklātība, lojalitāte, konfidencialitāte, izvairīšanās no interešu konflikta un nepieņemamas ietekmēšanas, godīga konkurence un profesionalitāte. Ētikas kodeksa pielikumā sniegts skaidrojums par principu ievērošanu, sniedzot arī neētiskas rīcības piemērus.

LASAP kopsapulcē 2024. gada 12. martā uz trim gadiem tika ievēlēta LASAP Ētikas komisija, kas uz LASAP biedru vai citu profesionāļu iesnieguma pamata izskatīs situācijas, kurās LASAP biedru rīcība, iespējams, ir bijusi apšaubāma.

LASAP Ētikas komisiju veido dažādu SA jomu profesionāļi, kopš 2024. gada 13. marta Ētikas komisijā darbojas:

 

  • Ivars Svilāns

  • Olga Kazaka

  • Inese Taurina

  • Lāsma Šķestere

  • Jānis Aizpors

LASAP Ētikas komisija.png

Ar Ētikas kodeksa tekstu, skaidrojumiem un ētikas komisijas nolikumu var iepazīties šeit.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU

 

bottom of page