top of page

LASAP ĒTIKAS KODEKSS UN ĒTIKAS KOMISIJA

LASAP biedru kopsapulcē 2018. gada 6. martā tika apstiprināts LASAP biedru Ētikas kodekss, kas turpmāk būs jāievēro ikvienam LASAP biedram, risinot profesionālās rīcības ētikas jautājumus.

LASAP biedru Ētikas kodeksa pamatā ir 10 principi, kas ir svarīgi to profesionālajā darbībā: patiesas informācijas sniegšana, vārda brīvība, vienlīdzība, atklātība, lojalitāte, konfidencialitāte, izvairīšanās no interešu konflikta un nepieņemamas ietekmēšanas, godīga konkurence un profesionalitāte. Ētikas kodeksa pielikumā sniegts skaidrojums par principu ievērošanu, sniedzot arī neētiskas rīcības piemērus.

Šajā kopsapulcē uz trim gadiem tika ievēlēta arī LASAP Ētikas komisija, kas uz LASAP biedru vai citu profesionāļu iesnieguma pamata izskatīs situācijas, kurās LASAP biedru rīcība, iespējams, ir bijusi apšaubāma.

LASAP Ētikas komisiju veido dažādu SA jomu profesionāļi, kopš 2021. gada 17. marta Ētikas komisijā darbojas:

 

  • Linda Curika, Iekšlietu ministres padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumo

  • Olga Kazaka

  • Inese Taurina

  • Ivars Svilāns

  • Zaiga Barvida

etika_edited.jpg

Ar Ētikas kodeksa tekstu, skaidrojumiem un ētikas komisijas nolikumu var iepazīties šeit.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU

 

bottom of page