top of page

MENTORINGA PROGRAMMA

Mentoringa programma izstrādāta sabiedrisko attiecību jomas un komunikācijas nozares studentiem un jaunajiem nozares pārstāvjiem, kuri uzsākuši darbu nozarē un darbojas tajā mazāk nekā gadu. Tās mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas un LASAP biedru atbalstu esošajiem vai topošajiem  profesionāļiem.

LASAP mentorings 2024.png

Mentoringa programma piedāvā iespēju saņemt gan individuālās mentoringa sesijas pie pieredzējušiem profesionāļiem, gan piedalīties darba semināros par aktuālajām nozares tēmām. Tāpat Mentoringa programmas ietvaros dalībniekiem ir iespēja apmeklēt LASAP iekšējās apmācības.

Mentoringa programma iedalīta divos posmos:

1. posms: februāris – maijs/ jūnijs, kad mentoriem un mentorējamajiem notiek regulāras tikšanās (individuāli vienojoties par tikšanās laiku un vietu) un kopīga dalība darba semināros. 

2. posms: augusts – decembris, kad Mentoringa programmas dalībnieki piedalās citos iekšējos LASAP apmācības pasākumos.

Studentu ieguvumi no dalības programmā:  
 -
 mentoru konsultācijas, uzraudzība un atbalsts no 1-2 LASAP biedriem  
- simboliska dalības maksa LASAP Mentoringa programmmas biedram, t.sk.,  dalība LASAP rīkotajos pasākumos bez maksas kalendārā gada ietvaros  (2024. gada februāris – decembris)

 

Dalība LASAP Mentoringa programmā: 50 EUR par visu periodu jeb no 2024. gada 1. februāra līdz 31. decembrim (apmaksa jāveic piecu darba dienu laikā pēc apstiprināšanas saņemšanas)

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU

bottom of page