top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

LASAP biedri izglītojas par mediāciju

Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) rīkotās Labas prakses pēcpusdienas (LPP) ietvaros, 25. aprīlī, tika aizvadīta meistarklase par mediācijas izmantošanu konfliktu risināšanā. Sertificētā mediatore un profesore Evija Kļave dalījās savā profesionālajā pieredzē par to, kā rodas konfliktu situācijas un to risināšanas veidiem.


E. Kļave rosināja pielietot mediācijas pamatprincipus ne tikai profesionālajā vidē, bet arī personīgajā dzīvē, jo mediācija palīdz vadīt sarunas konfliktu laikā.


Evija Kļave ir Biznesa augstskolas “Turība” Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, asociētā profesore un kopš 2017. gada ir sertificēta mediatore. Viņa sniedz atbalstu dažāda veida starppersonu konfliktu risināšanā un trīs gadus ir bijusi Mediācijas padomes priekšsēdētāja. E.Kļaves darbības jomas galvenokārt ietver ģimenes, attiecību strīdus, kā arī konfliktus profesionālajā vidē. 


E.Kļave atzīst, ka mediācijas pamatprincipus un prasmes viņa izmanto savā ikdienas darbā nepārtraukti, lai savlaicīgi novērstu konfliktu rašanos, kā arī lai risinātu konfliktus starp kolēģiem, studentiem un docētājiem.


 “Konfliktam ir tikai šķietami destruktīva daba, jo konflikti ne tikai grauj uzticību un spēju sadarboties, bet var arī veicināt konfliktā iesaistīto pušu attiecību stiprināšanos, veidojot efektīvāku komunikāciju” uzsver Evija Kļave. 


E. Kļave klātesošajiem semināra dalībniekiem sniedza ieskatu konfliktu būtībā, to mērķos un rīcības veidos. Viņa aicināja apzināties savu konfliktu rīcības stilu. Konfliktu risināšanas modeļi piedāvā dažādas pieejas, piemēram,  uzbrukumu, kompromisu un citus, kas palīdz risināt dažādas konfliktu situācijas.Evija Kļave ar meistarklases dalībniekiem, LASAP biedriem,  diskutēja par dažādiem dzīves piemēriem un aicināja aizdomāties par konfliktiem, ar ko paši visbiežāk saskaras ikdienā. E. Kļave uzsvēra, ka mediācijas pamatprincipu pielietošana ikdienas situācijās palīdz mazināt konfliktu eskalāciju.


"Priecājos dalīties zināšanās un praktiskajā pieredzē, kā konstruktīvi risināt konfliktus un no tiem iegūt, nevis zaudēt. Liels paldies Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem par uzaicinājumu, iespēju un silto uzņemšanu! Dalībnieku atgriezeniskā saite sniedz gandarījumu un iedvesmo turpināt mācīt gan Biznesa augstskola Turība, gan dažādu jomu profesionāļiem un, protams, turpināt mācīties pašai," pēc semināra uzsvēra lektore.


Labas prakses pēcpusdiena ir LASAP ikmēneša praktisko semināru cikls par nozarē aktuālajiem jautājumiem, ko ierosina asociācijas biedri. Semināri sniedz iespēju dalībniekiem iegūt praktiskas zināšanas, kas ir noderīgas un veicina personīgo un profesionālo attīstību.

LASAP ir biedrība, kas apvieno vairāk nekā 100 sabiedrisko attiecību un komunikācijas nozares profesionāļu. Biedrības mērķis ir veicināt nozares attīstību, organizēt pieredzes apmaiņas un kompetenču pilnveidošanās pasākumus. Comments


bottom of page