top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Aizvadīta LASAP gada kopsapulce

Otrdien, 2024. gada 12. martā norisinājās ikgadējā Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) ikgadējā biedru kopaspulce, kur sākumā bija iedvesmas lekcija kopā ar Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS"vadītāju Ievu Moricu un saliedēšanas un idejošanas aktivitātes, kā arī tika ievēlēta jaunā valde un Ētikas komisija.


LASAP kopsapulce iesākās ar Ievas Moricas - Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektores, Sarunu festivāla LAMPA līdzdibinātājas un direktores, un Rīgas Juridiskās augstskolas valdes locekles iedvesmas lekciju "Kā sarunāties polarizētu un fragmentētu viedokļu pasaulē?".


Ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā kopš pandēmijas, kad visiem bija iespēja mazāk tikties klātienē, bet vairāk attālināti, kā arī to, ka asociācijai pievienojušies jauni biedri, notika iepazīšanās un kopīgā vērtīgu ideju meklēšana nelielās grupās, lai dalībniekiem būtu iespēja atrast vienojošas un potenciālās sadarbības jomas. LASAP valdes locekle Viktorija Buraka izmantoja grupas koučinga metodes un metaforiski asociatīvās kārtis “Durvis: Kas aiz tām”, lai ikkatrs dalībnieks atraisītu savu radošumu un rezultātā pierakstītu biedru priekšlikumus LASAP pasākumiem, aktivitātēm un uzlabojumiem.Durvis var simbolizēt kaut kā jauna sākumu un palīdzēt ieraudzīt līdz šim neieraudzītas iespējas. Tās var simbolizēt arī kaut kā noslēgumu. Un tas var pilnībā izmainīt mūsu dzīvi,” iedrošināja Viktorija. Zālē valdīja aktīva rosība un spraigas diskusijas, kuru laikā katra grupa aprakstīja savas spilgtākās asociācijas par durvīm, kā arī prāta vētras laikā ģenerēja idejas, noderīgas iespējas un resursus, kas varētu slēpties aiz simboliskajām durvīm, un ko varētu iemiesot tuvākajā gada laikā kopīgi LASAP paspārnē.Vakara izskaņā pēc valdes atskaites par paveikto 2023. gadā, notika valdes un Ētikas komisijas vēlēšanas.


Biedri atbalstīja trīs līdzšinējo valdes locekļu ievēlēšanu – no iepriekšējā sastāvā valdē darbosies Kristīne Mennika, Kristīne Tjarve un Viktorija Buraka. Valdei pievienojas divas jaunas kolēģes - Jolanta Derkevica-Pilskunga un Sigita Pildava.


Jolanta Derkevica-Pilskunga pēc ievēlēšanas pateicās biedriem: "Ir patiesi liels gods kalpot nozarei. Kopā darot mēs visi kļūstam labāki, profesionālāki un fokusētāki."


Savukārt, Sigita Pildava saka: "LASAP loma un vieta nozares profesionāļu kopienas attīstībā un izaugsmē ir  neapstrīdama. Novērtēju kolēģu pausto uzticību un apzinos arī atbildību, ko tā ietver. Visiem kopā mums jādomā, kā kļūt par vēl nozīmīgākiem spēlētājiem nozarē, kā mudināt biedrus aktivāk līdzdarboties un arī pārstāvēt asociāciju  tēmās, kas skar nozares attīstību."


LASAP jaunā valde savu darbu sāka 2024. gada 13. martā un darbosies vienu gadu līdz nākošajai LASAP biedru kopsapulcei


Valdes priekšsēdētāja tiks izvēlēta tuvākajā valdes sēdē.


LASAP Ētikas komsijā turpmākos trīs gadus darbosies LASAP biedri, nozares profesionāļi: Ivars Svilāns, Inese Tauriņa, Lāsma Šķestere, Olga Kazaka un Jānis Aizpors.


LASAP ir biedrība, kas apvieno vairāk nekā 100 sabiedrisko attiecību un komunikācijas nozares profesionāļus – nozares akadēmiskos spēkus un praktiķus no mācību iestādēm, sabiedrisko attiecību aģentūrām, uzņēmumu un organizāciju sabiedrisko attiecību struktūrām. LASAP mērķis ir biedru tālākas izglītošanās un diskusiju ceļā vairot profesionalitāti un paaugstināt sabiedrisko attiecību nozares standartus. Asociācija darbojas kopš 2001. gada, pārstāvot sabiedrisko attiecību profesionāļu intereses, organizējot pieredzes apmaiņas un kompetenču pilnveidošanas pasākumus, kā arī līdzdarbojoties konferenču organizēšanā.

0 comments

Comments


bottom of page