top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Ievēlēta jauna LASAP valde

Otrdien, 2023. gada 14. martā Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) ikgadējā biedru pilnsapulcē tika ievēlēta jaunā valde. Biedri atbalstīja četru līdzšinējo valdes locekļu ievēlēšanu – no iepriekšējā sastāvā valdē darbosies Kristīne Mennika, Kristīne Tjarve, Viktorija Buraka un Jana Bunkus. Valdei pievienojas jauna kolēģe Vineta Vītoliņa.


LASAP jaunā valde savu darbu sāka 2023. gada 15. martā un darbosies vienu gadu līdz nākošajai LASAP biedru pilnsapulcei.


Valdes priekšsēdētāja tiks izvēlēta tuvākajā valdes sēdē.

LASAP 2023. gada valdes sastāvs (no kreisās puses) - Kristīne Tjarve, Vineta Vītoliņa, Kristīne Mennika, Viktorija Buraka un Jana Bunkus.


LASAP ir biedrība, kas apvieno vairāk nekā 100 sabiedrisko attiecību un komunikācijas nozares profesionāļus – nozares akadēmiskos spēkus un praktiķus no mācību iestādēm, sabiedrisko attiecību aģentūrām, uzņēmumu un organizāciju sabiedrisko attiecību struktūrām. LASAP mērķis ir biedru tālākas izglītošanās un diskusiju ceļā vairot profesionalitāti un paaugstināt sabiedrisko attiecību nozares standartus. Asociācija darbojas kopš 2001. gada, pārstāvot sabiedrisko attiecību profesionāļu intereses, organizējot pieredzes apmaiņas un kompetenču pilnveidošanas pasākumus, kā arī līdzdarbojoties konferenču organizēšanā.


Comments


bottom of page