top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Latvijā darbu uzsāk tirgus izpētes kompānija “KOG Institūts”

Lai sekmētu mārketinga izpētes pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu uzņēmējiem informāciju datos balstītu lēmumu pieņemšanai, darbu Latvijā uzsāk specializēts tirgus izpētes uzņēmums “KOG mārketinga un komunikācijas zinātnes pētījumu institūts”, piedāvājot klientiem pētījumus, kā arī mācības šajās jomās.


““KOG Institūts” izveidots pirms sešiem gadiem Lietuvā, kur trūka zinātniski pamatotu un praktiski izmantojamu patērētāju pētījumu, savukārt pašreiz kaimiņvalstī uzņēmums jau ir vispāratzīts, tāpēc pieņemts lēmums paplašināt savu darbību, piedāvājot līdzīgus pakalpojumus arī Latvijā. Redzam, ka līdzīga situācija tirgus izpētes jomā ir arī Latvijā, lai gan šeit darbojas vairāki jomas uzņēmumi, taču trūkst praktiski izmantojamu pētījumu piedāvājumu ar augstu pievienoto vērtību,” saka “KOG Institūta” direktore Dr. Eleonora Šeimienė, piebilstot, ka abās valstīs darbojas tie paši vai līdzīgi zīmoli, kur mārketinga nodaļas bieži strādā kopā un vēlas plašāku skatījumu uz zīmolu vadību un attīstību. Patlaban Lietuvā “KOG Institūts” veic pētījumus virknei vadošo dažādu nozaru zīmolu, kā piemēram, “Swedbank”, “If” un “Telia”.


“KOG Institūta” ilgtermiņa mērķis ir kļūt par zīmolu pirmo izvēli reģionā mārketinga pētījumu un zīmola rādītāju izpētes jomā. Tuvāko gadu laikā plānots uzņēmumam piesaistīt vismaz desmit augstas kvalitātes analītiķus un pētniekus, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes pakalpojumus.


Latvijā ir pateicīga vide “KOG Institūta” specializācijas — mārketinga un komunikācijas pētījumu jomā. Latvija ir strauji augošs tirgus Baltijā ar daudzveidīgu nozaru un uzņēmumu loku, kurus interesē inovatīvas pieejas savu mārketinga stratēģiju pilnveidošanai. Uzņēmumu interese un pieaugošais izglītotības līmenis par nepieciešamību pēc pētījumiem sniedz plašas iespējas “KOG Institūtam” likt lietā tā starptautiski atzītās metodoloģijas un izstrādāt vietējiem uzņēmumiem praktiski izmantojamus risinājumus,” skaidro “KOG Institūta” pētījumu vadītāja Latvijā Eva Kieperszo.


“KOG Institūts” sevi pozicionē kā mārketinga un komunikācijas pētījumu prakses standartu paaugstināšanas virzītājspēks Latvijas tirgū, nodrošinot piekļuvi progresīvām pētniecības un mācību programmām, lai vietējiem speciālistiem dotu iespēju pieņemt uz datiem balstītus lēmumus, paaugstinot mārketinga efektivitāti. Uzņēmums sadarbojas ar atzītām starptautiskām organizācijām, lai nodrošinātu pasaules praksi vietējā tirgū, veicinot izcilības un inovāciju kultūru mārketinga un komunikācijas pētījumu jomā. “KOG Institūts” sadarbojas ar tirgus izpētes uzņēmumu “Norstat”, kas ir vadošais datu piegādes uzņēmums Eiropā, “Institute of Practitioners in Advertising(IPA)” un citiem nozares virzītājiem.


”KOG Institūts” ir spēris pirmos soļus savas klātbūtnes nostiprināšanā Latvijas tirgū, iepazīstinot lielākos un nozīmīgākos nozaru uzņēmumus ar saviem pakalpojumiem. Šie uzņēmumi ir izrādījuši interesi par “KOG Institūta” daudzveidīgo piedāvājumu un pakalpojumu klāstu, tostarp reklāmu efektivitātes izpēti pēc kampaņas pētījumos, visaptverošiem zīmolu pētījumiem un inovatīviem risinājumiem, piemēram, tirdzniecības vietu optimizēšanai paredzētiem pētījumiem un neiromarketinga pētījumiem,” piebilst E.Kieperszo.


“KOG Institūts” plāno iesaistīties dažādos zināšanu apmaiņas pasākumos, piemēram, meistarklasēs, semināros, konferencēs un veidot sadarbību ar vietējām nozares biedrībām. Institūta vēlme ir kļūt par mārketinga speciālistu komunikācijas centru, nodrošinot proaktīvu pieeju zināšanu apmaiņai un diskusiju veicināšanai par jaunajām tendencēm un labāko praksi. Pirmais pasākums ir plānots 2023. gada beigās.


Papildu informācija:

Eva Kieperszo

“KOG Institūta” pētījumu vadītāja Latvijā

Tel. +37122400231

Comments


bottom of page