top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Sabiedrisko attiecību nozares pētījums

Pētījums: informācijas "troksnis", viltus ziņas, ierobežoti resursi – starp svarīgākajiem sabiedrisko attiecību nozares izaicinājumiem

"Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē strādājošo viedokļu monitoringā 2022" nozares pārstāvji starp pieciem svarīgākajiem stratēģiskajiem izaicinājumiem nākamo piecu gadu laikā norāda pieaugošo informācijas "troksni" un kanālu fragmentāciju (min 75% respondentu), kas kombinācijā ar ierobežotiem resursiem saglabājas kā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem kopš iepriekšējās - 2015. gadā veiktās aptaujas. Tāpat minēta spēja attīstīt jaunus, efektīvus veidus satura veidošanai un nodošanai (58% respondentu). Kā būtisks izaicinājums parādījusies cīņa ar viltus ziņām (48% respondentu), kas vēl pirms septiņiem gadiem nebija nozares uzmanības lokā, un ar to saistītā nepieciešamība veidot un noturēt sabiedrības uzticēšanos organizācijai (49% respondentu).


Kā būtiski nākotnes uzdevumi parādās arī stāstniecības spēja, datos balstīta komunikācija. Kopumā komunikācijas digitālā evolūcija joprojām ir starp nozares izaicinājumiem, tomēr fokuss uz to kopš 2015. gada ir samazinājies.


2022. gada pētījums turpina 2015. gadā aizsākto sabiedrisko attiecību (SA) profesionāļa portreta veidošanu. Dinamikā spilgti redzama nozares "nobriešana" – (SA jomā strādājošo vidējā vecuma pieaugums), laba izglītība, profesijas prestižs. Darba slodze un intensitāte nozarē joprojām ir augsta - 69% no respondentiem strādā vismaz par 10% vairāk nekā līgumā noteikts, gandrīz puse no respondentiem izjūt stresu darba vietā vairākas reizes nedēļā.


2022. gada pētījumā vairāk uzmanības vērsts uz SA profesionāļiem kā organizācijām stratēģiski nozīmīgas funkcijas pārstāvjiem, kuri spēj sarunāties ar vadības pārstāvjiem "vienā valodā", sniegt pienesumu organizācijas kopējai stratēģiskajai vadībai, nevis būt tikai vadības doto uzdevumu izpildītāji un ziņneši. Analizētas arī tipiskās SA speciālistu lomas (komunikators, satura veidotājs, vadītājs, padomdevējs, vēstnieks), kas iezīmē vairākas interesantas atziņas, kā speciālisti ar dažādu pieredzi un lomām nozarē jūtas paši un vērtē tās sniegumu un ietekmīgumu.


"Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē strādājošo viedokļu monitorings 2022" ir Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) organizēta aptauja, kas fiksē vienuviet aktuālos nozares jautājumus un izaicinājumus. Līdzībās runājot, šis ir nozares fotouzņēmums, ko veidojuši paši nozarē strādājošie, sniedzot pašvērtējumu savam darbam. Pirmo reizi šāda veida pētījums tapa pirms septiņiem gadiem – 2015. gadā. LASAP iecere jau toreiz bija izveidot regulāru nozares monitoringu, kas ļautu dinamikā un gadu griezumā mums pašiem sekot līdzi un analizēt nozares procesus.


2022. gada pētījums tika uzsākts 2021. gada nogalē, tā dati apkopoti un analizēti 2022. gadā. Pētījuma jautājumus izstrādāja LASAP darba grupa, par pamatu ņemot 20215. gada pētījuma jautājumus, kā arī iedvesmojoties no "European Communication Monitor 2021" pētījuma virzieniem un šābrīža aktuālajām nozares tendencēm. Pētījuma rezultāti un secinājumi balstās uz 146 pētījuma ietvaros saņemtām anketām (2015. gadā – 250 anketu).


Ar pētījumu iespējams iepazīties šajā failā

LASAP pētījums_2022_publiskošanai
.pdf
Download PDF • 1.42MB

.


Comments


bottom of page