top of page
Search
  • Writer's pictureIvars Svilāns

Ivars Svilāns: Komunikācijas veselības audits

Kamēr uz zemūdenes ir skābeklis, neviens to nemana. Tā arī uzņēmumos sliktu komunikāciju mierīgos laikos vēl varēja pieciest. Neskaidrību laikos komunikācija kļūst par uzņēmumu izdzīvošanas jautājumu. Esmu apkopojis savu 30 gadu pieredzi un salicis rīku, kas palīdz saprast uzņēmuma “komunikācijas veselību”. Labā ziņa ir tā, ka daudz varat izdarīt pašu spēkiem kā komunikācijas cilvēki vai uzņēmuma vadības komanda.


Sadalīju astoņos blokos jautājumus, ko jāuzdod, lai izveidotu priekšstatu par to, kas notiek iekšā un apkārt.


Ņemot vērā jauno situāciju, sākumā ir jāsaprot CIK ĻOTI JŪSU BIZNESU IETEKMĒS JAUNĀ REALITĀTE? Kara, sankciju, resursu cenu ārprāta situācijā ekonomisko plūsmu izmaiņas ir neizbēgamas. Kādas ir jūsu uzņēmuma perspektīvas? Cik daudz jūs šobrīd varat saprast? Kāda informācija jums jau ir un kāda jāuzkrāj, jāprasa, jāizveido? Kāda ir jūsu pozīcija industrijā – vāja/spēcīga? Kuros virzienos jāklausās, jābūt modriem, jāvāc papildus informācija, jāizveido monitoringi? Kādi jauni, negaidīti reputācijas riski parādījušies? Kā tas ietekmēs darbiniekus?


Otrais - KĀDAS IR ESOŠĀS INFORMĀCIJAS APRITES SISTĒMAS? Kā informācija plūst uzņēmuma iekšpusē? Informācijas cauruļvadu aizsērējums var radīt nepatīkamus pārsteigumus “ziemas sezonā”, kas tagad iestājas. Kādas ir sapulču kaskādes, ikdienas info apmaiņas rutīnas? Cik bieži vadības komanda runā savā starpā? Vai darbinieki zina, kas notiek ar uzņēmumu? Kāda ir pēdējā informācija no vadības, ko viņi saņēma? Vai ir ārkārtas situāciju rīki kā sasniegt darbiniekus? Piemēram, ja nestrādā mobilais tīkls, internets, iekštīkls?


Trešais - KĀDS IR LĒMUMU PIEŅEMŠANAS MEHĀNISMS UZŅĒMUMĀ? Kurš pieņem kritiskos lēmumus, t.sk. krīzes situācijās? Kas notiek, ja kritiskie lēmumu pieņēmēji nav pieejami? Vai un kāda ir uzņēmuma lēmumu pieņemšanas neatkarība – no akcionāriem/starptautiskas grupas; no regulatoriem; no kredītiestādēm, aizdevējiem; no piegādātājiem, klientiem? Kā uzņēmuma kultūra saskan ar formālo lēmumu pieņemšanas struktūru? Cik liela ir nobīde un neformālā saskaņošana, konsensus panākšana ārpus formālās struktūras?


Ceturtais – IETEKMES PUSES UN RUNASPERSONAS. Kas ir jūsu svarīgākās ietekmes grupas? Vai ir bijis ietekmes pušu kartējums? Kā un kurš ar tām runā, uztur ikdienas un ad hoc kontaktu? Kurš uztur kontaktus ar svarīgākajiem partneriem – cik daudz no darba laika tas paņem CEO kalendārā? Vai tās ir tikai biznesa vai privātas attiecības? Cik stiprs ir jūsu uzņēmuma “sociālais kapitāls”? Kuri jūsu cilvēki ir runaspersonas un cik gatavi viņi ir? Vai bijuši krīzes vai mediju treniņi?


Piektais - DARBINIEKU KOMUNIKĀCIJA UN IESAISTE. Caur cik līmeņiem iziet informācija cirkulējot augšup/lejup? Vai ir mehānismi, kas taisa “īsceļus”? Resp., ļauj vadības informācijai nonākt pa taisno pie katra darbinieka. Kurā struktūrvienībā ir visasākās iekšējās problēmas? Kad un kāds bija pēdējais konflikts, ko vadītājam vai vadības komandai bija jārisina? Vai visi vadītāji spēj runāt ar saviem darbiniekiem? Kad visi darbinieki bija vienkopus pēdējo reizi? Kādas ir darbinieku bažas šobrīd?


Sestais - KĀ DARBOJAS KRĪŽU VADĪBAS MEHĀNISMS? Vai bijusi risku novērtēšana, diskusija vadības komandā par tiem? Kāda ir jūsu gatavība jaunajām krīzēm? Kādi ir komunikācijas kanāli ārkārtas situācijās? Vai šie kanāli darbojas arī ārpus uzņēmuma telpām? Brīvdienās, naktīs? Pret ko jūs varat nodrošināties jau tagad? Krīzēs atklājas “patiesā hierarhija” un ietekme uzņēmumā, jo tad nevar atļauties sekot it kā “pareizām” shēmām, subordinācijām, kas dzīvē nekad nav darbojušās.


Septītais - VAI JŪS KLAUSĀTIES? MONITORINGA SISTĒMAS. Vai jums ir efektīva un adekvāta sistēma, kā saprast apkārt notiekošo. Kā svarīga informācija nonāk pie uzņēmuma lēmumu pieņēmējiem? Mediju un sociālo tīklu monitoringi: vai un kurš tiem seko līdzi? Tajā skaitā, arī tam, ko darbinieki runā par uzņēmumu? Kurš monitorē un seko līdzi likumu un normatīvo aktu izmaiņām (jaunas sankcijas, ierobežojumi, bet vienlaikus – arī jaunas biznesa iespējas, valsts atbalsts utt.)?


Astotais – KĀ UZŅĒMUMS STĀSTA PAR SEVI. Kā uzņēmumam svarīgas mērķa grupas saprot ne tikai to, ko uzņēmums dara tagad, bet arī – kurp virzās? Kāds ir īpašnieku/vadības komandas SAPNIS? Kurp ejam un kādēļ. Nē, nauda un peļņa nav atbilde. Kāds ir jūsu uzņēmuma “lifta stāsts” – pastāvēšanas jēga un labums sabiedrībai vienā teikumā.


Ivars Svilāns, Komunikācijas eksperts ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi medijos, finanšu, tirdzniecības un izglītības industrijās. Stratēģis un padomdevējs gudriem cilvēkiem

Comentários


bottom of page