top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Kādēļ izvēlēties studēt komunikāciju maģistrantūrā?

No 1. līdz 15. jūlijam lielākajā daļā Latvijas augstskolu ir iespējas pieteikties maģistrantūras studijām kādā no izvēlētajiem studiju virzieniem. Tiem, kurus uzrunā sabiedrisko attiecību un komunikācijas nozare, ir iespējas izvēlēties studijas četrās augstskolās - vienu profesionālo un trīs akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas komunikācijas nozarē.


Maģistra grāds sabiedrisko attiecību vadībā vai komunikācijas zinībās paver plašas iespējas saņemt darba piedāvājumu jebkurā uzņēmumà, valsts vai pašvaldības iestādē. Tā ir izaugsmes iespēja un sevis pilnveidošana.


Ja rodas jautājums, vai ir vērts sevi izaicināt un pieteikties maģistrantūras studijām komunikācijas nozarē, vairāki Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļi, kuri nozarē darbojas jau daudzus gadus, ir mudinājuši uzdrīkstēties un doties studēt.


Izstudēta magistrantūra veidos cieņpilnāku attieksmi un respektu no sabiedrības, jo nu jau ar izsmieklu saka, ka par žurnālistu var tapt ikviens, kurš iemācījies runāt vai noturēt rokās rakstāmo. Tas cels profesijas prestižu, jo ir gods piederēt pie profesionāļu ģildes. Maģistrantūras studijas paplašinās skatījumu, procesu, notikumu analītiskās spējas, iemācīs nošķirt subjektīvo viedokli un emocijas no objektīvas, bezkaislīgas informācijas veidošanas.


Tiem, kuri bakalaura grādu ieguvuši ne ar komunikācijas jomu saistītā nozarē, bet ikdienā darbojas komunikācijas jomā, maģistrantūra var sniegt plašākas iespējas.


Studijas maģistrantūrā komunikācijas praktiķim bez "komunikācijas grāda" sniedz lielisku iespēju praksē pieredzēto rāmēt teorijas ietvarā. Lai gan komunikācijas jomā intuitīvi risinājumi mēdz būt rezultatīvi, tomēr jāatzīst, ka ar teorijās balstītiem risinājumiem mērķim garām aizšaut grūti.”


Kā jau jebkura nozare, arī komunikācijas joma nav iedomājama bez labās prakses pārneses un dalīšanos pieredzē ar apgūto ar nākamajiem nozares kolēģiem gan vieslekcijās, gan arī vadot studiju kursus. Tādēļ maģistrantūras studijas noteikti rekomendējamas tiem praktiķiem, kuri sajūt sevī pedagoga aicinājumu, vēlas ar savām zināšanām dalīties ar jaunajiem nozares profesionāļiem, jo tajās tiek piedāvāts apgūt arī metodoloģiju, kā mācīt un novērtēt sniegtās zināšanas.


Latvijas augstskolu piedāvātās maģistrantūras studiju iespējas


Profesionālo maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās iespējams iegūt Biznesa augstskolā Turība, izvēloties studijas programmā “Stratēģiskās komunikācijas vadība(tiek realizēta arī angļu valodā). Studiju ilgums no 1,5 līdz 2 gadiem, atkarībā no iepriekšējās studiju pieredzes.


Piedāvātās studiju formas: pilna laika studijas dienā; nepilna laika studijas vakarā un nepilna laika studijas neklātienē. Lekcijās ir iespēja piedalīties arī tiešsaistē.


Pasniedzēji – sabiedrisko attiecību un komunikācijas profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm.


Studiju procesā ne tikai teorija, bet arī reālu piemēru analīze, vieslektori, mācību ekskursijas uz nozares uzņēmumiem, dažādas izspēles, iespēja iziet praksi populārākajos nozares uzņēmumos, vasaras skolās, kā arī aizvietot praksi ar dažādu projektu realizēšanu, utt.


Jau studiju laikā ir iespēja dibināt uzņēmumu Biznesa augstskolas Turība Biznesa inkubatorā, kā arī saņemt padomus no Mentoru asociācijas, iegūt stipendiju vai budžeta vietas. 


Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā iespējams iegūt Vidzemes augstskolā studiju programmā “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” (ViA). Studiju ilgums 2 gadi, pilna laika studijas.


Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 10 budžeta vietas.


Programmas apguvē tiek izmantotas sociālās simulācijas, stratēģiskās spēles un citas metodes, kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar stratēģisko komunikāciju saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.


Sociālo zinātņu maģistra grādu žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās iespējams iegūt Latvijas Universitātes studiju programmā “Komunikācijas zinātne". Studiju ilgums 2 gadi jeb 4 semestri.


Studiju formas: pilna laika klātienes studijas. Nodarbības notiek vidēji četrus vakarus nedēļā - klātienē un tiešsaistē.


Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī ir 20 budžeta vietas.


Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs studiju programmā “Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība” iespējams iegūt Rīgas Stradiņa universitātē. Studiju ilgums ir divi gadi, pilna laika klātiene (piektdienu vakaros un sestdienās).


Šī studiju programma sagatavo viedokļa līderus un lēmumu pieņēmējus publiskajā un privātajā sfērā. Iegūtās zināšanas dod iespēju jaunā līmenī piedalīties sava uzņēmuma, iestādes vai organizācijas vadīšanā, risinot augstas atbildības jautājumus, dod spēju ieraudzīt jaunas kopsakarības apkārtējos sociālajos procesos. Sabiedrisko attiecību zināšanas noderēs vadības līmeņa pārstāvjiem, stratēģiskā vadība – sabiedrisko attiecību speciālistiem, turpinot savu ceļu pa karjeras kāpnēm.


Ja kāda no piedāvātajām studiju programmām jūs uzrunāja, aicinām uzdrīkstēties un pieteikties maģistrantūras studijām!


Piedāvājam arī kādas maģistrantūras studentes iedvesmas stāstu, kā no IT jomas profesionāļa nolēma pieteikties komunikācijas jomas studijām.

Comments


bottom of page