top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Grāmatas „Komunikācijas ētika” atvēršanas svētkos notiks diskusija „Latvijas mediju ētika: grāmatā u

Ceturtdien, 5. jūlijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa kopā ar LU Sociālo un politisko pētījumu institūta Praktiskās ētikas centru aicina uz profesores Skaidrītes Lasmanes grāmatas „Komunikācijas ētika” atvēršanas svētkiem un diskusiju par ētiku komunikācijā un ētikas komunikāciju.

Grāmata „Komunikācijas ētika” veidota pārdomās par komunikācijas speciālistu individuāli profesionālo darbību un atbildību, lai liktu aizdomāties par to, kā mediētie vēstījumi ietekmē cilvēkus. Tā paredzēta gan studijām un turpmākai pētniecībai, gan arī ikdienas praksei profesionāļiem un ikvienam komunikācijas procesā iesaistītajam, lai atgādinātu un skaidrotu emocionāli un intelektuāli bagātinošas komunikācijas nosacījumus un to nozīmīgumu dzīvē. Grāmata ir vērtīgs ieguvums ne tikai akadēmiskajai videi, kurā līdz šim komunikācijas ētikas problēmas skatītas diskusiju formā, bet arī nozares profesionāļiem, kuri ar ētikas jautājumiem saskaras ikdienā. Grāmata ļauj iepazīt profesionālo ētiku plašsaziņas lauka, reklāmas, sabiedrisko attiecību, interneta mediju veidotājiem un lietotājiem.

Autore profesore Skaidrīte Lasmane uzsver: „Negribējās ieslīgt pamācībās, kā vajadzētu dzīvot, ne arī pārāk dramatizēt esošās, protams, nepilnīgās attiecības. Gribējās pamatot, kā ētika ievirza plašākā un dziļākā kopsakara domāšanā un lemšanā. Grāmata ir domāta ikvienam, kuram būtiski ir morāles un ētikas jautājumi.”

Publiskās komunikācijas kvalitāte ir plašs diskusiju temats, pievēršoties gan faktam, ka normatīvā ētika Latvijas kontekstā nepilda savas funkcijas, gan uzsverot, ka attiecībā uz ētikas jautājumiem, ikviens ir individuāli brīvs savā izvēlē. Pēc Skaidrītes Lasmanes pēcvārda klātesošie aicināti iesaistītie diskusijā par komunikācijas ētikas jautājumiem Latvijā. Diskusiju vadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes profesore Inta Brikše. Diskusija „Latvijas mediju ētika: grāmatā un dzīvē”, uz kuru aicināti visi interesenti, notiks LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina auditorijā.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece, profesore Skaidrīte Lasmane ir autore vairākām grāmatām par ētiku un tās vēsturi. Pazīstamākās no tām ir „20. gadsimta ētikas pavērsieni” (2004) un antoloģija „Rietumeiropas morāles filozofija” (2006). Grāmata „Komunikācijas ētika” (2012) tapusi Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projektā „Nacionālā identitāte un komunikācija” un to izdevis Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Līva Brice, LU SZF KZ doktorante / LU Preses centrs

0 comments

Comentários


bottom of page