top of page
Search
  • Writer's pictureIvars Svilāns

Komunikācijas mērīšana

2022. gada 20. oktobrī Nacionālās informācijas aģentūras LETA telpās notika LASAP “Labas prakses pēcpusdiena” par komunikācijas un reputācijas mērīšanu. Par komunikācijas mērīšanas iespējām pieredzē dalījās LASAP biedrs, LETA Datu pakalpojumu attīstības vadītājs Ivars Svilāns un viņa kolēģi. Ivars apkopojis būtiskāko informāciju par pasākumā pārrunāto un par komunikācijas mērīšanu.


Pirmkārt, plašais biedru apmeklējums liecināja, ka tēma ir aktuāla daudziem gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

Mediju publicitāte joprojām ir un paliks svarīga daļa no komunikācijas lauka un mūsu ikdienas darba, tādēļ LETAS kolēģi parādīja, ko var redzēt STATION mediju monitoringa un analītikas rīkos. Runājot ar industrijas biedriem, var just tendenci, ka uzņēmumi grib savu komunikāciju mērīt arvien precīzākos, sev pielāgotākos veidos.


Turklāt, vērojami divi virzieni – “ātro skatu” (piem., dienas mediju monitoringi) iegūt pašiem vai ar automatizētiem monitoringiem, savukārt lielāku uzmanību veltīt vai nu jomām, kur ir problēmas vai arī dziļāk pētīt komunikācijas kvalitāti ilgākos laika periodos – ceturksnis, pusgads, gads.


Plašāks skats – vairāk datu, sarežģītāk nomērīt

Komunikācijas jomā nomērīt paveikto ir grūti, mēs katrs to zinām. Turklāt, bieži komunikatori ir vairāk lepni par to, kas nav noticis, nekā par to, kas ir noticis. Kā mērīt un objektīvi stāstīt vadības cilvēkiem par savu darbu? Kā cīnīties par budžetiem, ietekmi, iekšējo autoritāti?


Precīzā atbilde katram uzņēmumam vai iestādei būs sava, bet, visticamāk, caur spēju parādīt savu ietekmi uz biznesa rezultātiem un reputāciju. Tas prasa arī paplašināt skatu, analizēt vairāk datu, labāk saprast kopsakarības, kas ietekmē reputāciju un biznesa rezultātus.


Dažāda “ātruma” dati

Dažādas perspektīvas dod labāku skatu uz notiekošo. Operatīvās situācijas vērtējumu, protams, visi iegūstam no ikdienas monitoringiem, sociālo tīklu un savu kanālu atskaitēm. Bet svarīgi to salikt kopā ar garāku skatu – mēneša vai ceturkšņa analīzēm, kas parāda, vai īstermiņa “konvulsijas” un “krīzes-viendienītes” ir signāli kādām tendencēm uzņēmumā vai apkārtējā fonā.

Savukārt gada vai divu gadu izvērtējumi un pētījumi palīdz saprast, vai lēni, bet neatlaidīgi kustamies pareizajos virzienos. “Lēnās” analīzes var veidot arī konkrētu tēmu vai biznesa virzienu griezumā. Tad var fokusētāk ieskatīties konkrētos tematos un saprast komunikācijas aktivitāšu rezultātus, kā arī tas dod argumentus sarunai ar vadības līmeni vai biznesa virzienu vadītājiem.


Kontekstam ir nozīme

Datu būs arvien vairāk, jēgas būs arvien mazāk. No komunikatoriem arvien vairāk prasīs iedot datiem jēgu. Jo nevienam nevajag datus, visiem vajag atbildi uz maģisko jautājumu – “ok, ko mēs tālāk darām?”


LPP laikā jau iepazīstināju ar dažām jaunām lietām, ko LETA izveidojusi, bet ielieku biedriem arī šeit vienu jaunu rīku, ko var izmantot, piem., mēneša vadības sapulcēm kā sociālpolitikas fona skaidrojumu - LETA RADARS.


Ziņu lentas abonentiem tas būs pieejams bez maksas. Atrodams LETAS ziņu lentas augšējā, labajā pusē: https://www.leta.lv/news/radars/8E13E2D3-73AC-4BA9-BD0E-566FDC31D50F/


Ja nav abonētas ziņas, tad ielieku linku uz infogram grafiku oktobra Radaram - https://infogram.com/1pp9lpee16p7vehrwl0kw7zn7ltzx3mvjpq?live


Ņemot vērā apkārt esošo neskaidrību un neprognozējamību, komunikatoriem vajadzēs vairāk palīdzēt iekšējiem partneriem saprast, uz ko reaģēt un uz ko nē. Domāju, ka tā, vismaz tuvākos gadus, ir tendence, kas ir uz palikšanu.


Jauni “mediji”, kas varbūt nemaz nav mediji jeb - Vai pasākumi ir jaunie mediji?

Visbeidzot, kas tagad veido reputācijas lauku, ja paraugās plašāk? Manuprāt, viena svarīga lauka sastāvdaļa ir dažādi pasākumi, konferences, semināri, kuros parādās uzņēmumu līderi un runaspersonas.


Lai to adekvāti nomērītu, esmu sācis veidot vienu jaunu rīku, ar kura palīdzību ceru iegūt priekšstatu par gada laikā Latvijā notikušajiem lielākajiem biznesa pasākumiem un dažādu personu parādīšanos tajos. Šobrīd veidoju rīka struktūru un piepildu ar datiem no šī gada pasākumiem, un ceru tuvākajos mēnešos to novest līdz reālam instrumentam, ko lietot.

Pasākumi ir iespēja nepastarpinātā veidā nogādāt savu vēstījumu pie precīzām mērķa auditorijām. Tas, protams, prasa papildus iemaņas vadības līmeņa cilvēkiem – spēju uzstāties, formulēt domu, piedalīties diskusijās, saprast video un audio tehniskās nianses. Vienlaikus tas rada papildus spiedienu uz komunikatoru komandām adekvāti un profesionāli trenēt savus līderus un sagatavot vēstījumus, prezentācijas, mediju treniņus utt. viņiem, kā arī spēt pasākumos radīto saturu tālāk pārnest uz saviem kanāliem un izmantot pēc pasākuma mini-kampaņu veidošanai.


Prezentācija, kas tika rādīta pasākuma dalībniekiem, pieejama šeit

2022_10_20 LASAP LPP pielikums rakstam
.pptx
Download PPTX • 2.92MB

.Ivars Svilāns,

LETA Datu pakalpojumu attīstības vadītājs, LASAP biedrs

Comments


bottom of page