top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Kur studēt sabiedriskās attiecības Latvijā?

Jūlijs ir mirklis, kad vidusskolu absolventi izvēlas savas nākamās studijas kādā no Latvijas vai ārvalstu augstskolām. Ir absolventi, kuri jau izvēlējušies savu nākotnes profesiju un pārliecināti steidz iesniegt dokumentus konkrētajās mācību iestādēs, bet ir arī jaunieši, kuri vēl ir grūtas izvēles priekšā - ko tad nākotnē studēt, kurā virzienā lūkoties.


Viens no virzieniem, kurā mēs, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem biedri, ieteiktu lūkoties, ir komunikācija un sabiedriskās attiecības.


Kādēļ tieši komunikācija un sabiedriskās attiecības?

Pasaules izaicinājumi un varētu pat teikt - sarežģījumi - ieviesuši lielas izmaiņas sabiedrības izpratnē par komunikācijas lomu – ja iepriekš sabiedriskās attiecības un komunikācija tika uzskatītas par greznību, tagad nu jau pāris gadus informācijas pieejamība ir viena no primārajām vajadzībām gan sabiedrībai, gan uzņēmējdarbībai, gan valdībām un nevaldības organizācijām. Pētījumi par komunikāciju uzsver šīs zinātnes pieaugošo nozīmi, savukārt komunikācijas profesija nekur netiek minēta kā viena no tām profesijām, kura nākotnē skars dinozauru liktenis – izmiršana.


Protams, sabiedrībā valda uzskats, ka tehnoloģiju straujā attīstība un mākslīgā intelekta ienākšana mūsu ikdienā samazinās komunikācijas profesionāļu lomu organizācijās, bet tajā pašā laikā būs nepieciešami profesionāļi, kuri pratīs apieties ar šīm tehnoloģijām, kuri ar kritisku prātu izvērtēs mākslīgā intelekta piedāvāto informāciju. 


Studiju iespējas Latvijas augstkolās koledžas un bakalaura studijās

Latvijā ir iespēja apgūt komunikācijas un sabiedrisko attiecību profesionāļa specializāciju kādā no trīs studiju līmeņiem - koledžas, bakalaura un maģistra studijās gan Rīgā, gan arī Valmierā. Ir augstskolas, kur iespējams studēt komunikācijas zinātni un iegūt doktora grādu. Izpēti augstskolas un to īstenotās programmas ŠEIT.


Pirmā līmeņa augstāko izglītību sabiedriskajās attiecībās ar specializāciju - sabiedrisko attiecību speciālists - iespējams iegūt Alberta koledžā

Tā ir vienīgā koledžas līmeņu studiju programma Latvijā, kur iespējams apgūt sabiedrisko attiecību speciālista prasmes. Studiju ilgums ir tikai 2,5 gadus.

Studijas Alberta koledžā ērti apvienot ar darbu, jo tās pieejamas gan e-studiju formātā darba dienu vakaros, gan klātienes studijas sestdienās. 

Mācību laikā ir divas studiju prakses, lai apgūto koledžā pielietotu praktiski.

 Visi lektori ir nozares profesionāļi, kas sniegs ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskus padomus.


Virzieni, ko varēs apgūt, studējot Alberta koledžā, būs gan mediju un mārketinga komunikācija, digitālā komunikācija, influenceru mārketings un daudz kas cits vērtīgs.

Profesionālo bakalaura grādu sabiedriskajās attiecībās vienā no divām studiju programmām - “Sabiedriskās attiecības” vai “Starptautiskās komunikācijas vadība” (latviešu un angļu valodā) iespējams iegūt Biznesa augstskolā Turība, kas ir lielākā biznesa augstskola Baltijā ar 4 komunikācijas 4 komunikācijas programmām Komunikācijas studiju virzienā, iespēju iegūt gan dubulto diplomu kādā no sadarbības augstskolām visā pasaulē, piedalīties  Erasmus+ programmā, kā arī divpusējās apmaiņas programmā. Studiju ilgums atkarīgs no izvēlētās studjiu formas.


Piedāvātās studiju formas: pilna laika studijas dienā; nepilna laika studijas vakarā un nepilna laika studijas neklātienē. Lekcijās ir iespēja piedalīties arī tiešsaistē.


Pasniedzēji – sabiedrisko attiecību un komunikācijas profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm.


Studiju procesā ne tikai teorija, bet arī reālu piemēru analīze, vieslektori, mācību ekskursijas uz nozares uzņēmumiem, dažādas izspēles, iespēja iziet praksi populārākajos nozares uzņēmumos, vasaras skolās, kā arī aizvietot praksi ar dažādu projektu realizēšanu, utt.


Jau studiju laikā ir iespēja dibināt uzņēmumu Biznesa augstskolas Turība Biznesa inkubatorā, kā arī saņemt padomus no Mentoru asociācijas, iegūt stipendiju vai budžeta vietas. 


Profesionālo bakalaura grādu reklāmā un sabiedriskajās attiecībās iespējams iegūt RISEBA, kas ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā reklāmas vadību, bakalaura līmeņa studijām programmā "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments".

Studiju ilgums ir 4 gadi. Studentiem ir iespēja izvēlēties specializāciju reklāmā vai sabiedriskajās attiecībās.


Studiju formas – pilna laika klātienes studijas, nepilna laika studijas (latviešu un angļu valodā).


Iespēja visiem studentiem izmantot augstskolas tehniku un visa veida studijas (foto, video, mākslas) savu projektu īstenošanai.


RISEBA piedāvā studentiem strādāt augstskolā, kas sniedz iespējas apvienot studijas ar darbu un ceļot uz ārvalstīm.


85% studentu pēc absolvēšanas iegūst darbu savā nozarē.


Profesionālo bakalaura grādu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās iespējams iegūt Vidzemes augstskolā (ViA). Studiju ilgums 4 gadi jeb 8 semestri. 


Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 15 budžeta vietas.


ViA docētāji strādā ar mūsdienīgām mācību metodēm, kas katru tēmu spēj padarīt aizraujošu. Individuālās un grupu konsultācijas, mācību ekskursijas, simulācijas, gadījuma izpētes, lietišķās spēles, audio un video materiālu analīze, radīšana, vizualizāciju veidošana, multimediju prezentācijas, debates un citi aizraujoši veidi kā studēt, ir ikdiena ViA auditorijās. 

Viena no ViA raksturojošām īpašībām ir starptautiskums. Augstskola cenšas, lai katrs students vismaz vienu reizi studiju laikā izmanto starptautiskās iespējas. Tam palīdz gan plašais Erasmus partneru loks, gan dalība Eiropas universitāšu aliansē projektā E³UDRES². Ļoti iespējams, ka studiju laikā būs intensīvi kursi (Bootcamp’u, hakatonu u.c. formātos), kas notiks kādā citā Eiropas universitātē vai pie jums viesosies ārvalstu docētāji. 

Jau sākot no pirmā kursa, studenti katru gadu dosies praksē, lai iegūtās zināšanas pielietotu jau īstā pieredzē, kā arī mācītos no nozares profesionāļiem. Bieži vien trešā vai ceturtā kursa prakses vietas arī kļūst par studenta pirmo darba vietu. 


Sociālo zinātņu bakalaura grādu žurnālistikā un komunikācijā iespējams iegūt Latvijas Universitātē. Bakalaura līmeņa programma "Komunikācijas zinātne" ir trīs gadus jeb 6 semestrus gara - pilna laika klātienes studijām. 3,5 gadi jeb 7 semestri ir nepilna laika neklātienes studijas sestdienās.


Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 18 budžeta vietas.


Šī studiju programma dod iespēju mācīties no labākajiem Latvijas un pasaules piemēriem, analizēt tos un attīstīt savas prasmes jaunu risinājumu meklēšanā. Programmā "Komunikācijas zinātne" ir iespēja mācīties no izciliem jomas speciālistiem un ekspertiem, kas katru dienu strādā ar informāciju, medijiem un viedokļiem un atrod vērtīgāko tajos, analizē tos un pauž to citiem tā, lai viņi vēlētos ieklausīties un sekot. 


2. studiju gadā studenti specializējas sevis izvēlētajā studiju virzienā – Mediju studijās (žurnālistikā un multimedijos) vai Biznesa komunikācijā (reklāmā un korporatīvā komunikācijā).


Studiju laikā tiek iegūtas praktiskas zināšanas un spēks ietekmēt, iedvesmot un virzīt pārmaiņas pasaulē, kur efektīva komunikācija ir viena no vissvarīgākajām lietām. Noteikti ir jāpiemin, ka, studējot LU studiju programmā "Komunikācijas zinātne", izvēlētā prakses vieta, piemēram, televīzija, radio, PR vai radošā aģentūra, bieži kļūst par studentu nākamo darba vietu. 


Akadēmisko sociālo zinātņu bakalaura grādu komunikācijas zinātnē iespējams iegūt Rīgas Stradiņa universitātē. Studiju ilgums ir trīs gadi, mācības notiek darba dienās.


Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.


Ja kāda no piedāvātajām studiju programmām jūs uzrunāja, aicinām uzdrīkstēties un pieteikties koledžas vai bakalaura studijām un apgūt komunikācijas jomu!


Piedāvājam arī kādas bakalaura studentes apkopotos 5 iemeslus, kādēļ studēt sabiedriskās attiecības.


תגובות


bottom of page