top of page
Search
  • Writer's pictureLASAP

Mentores Sigitas Pildavas atziņas par LASAP mentoringa programmu

Komunikācijas profesionāle, stratēģiskās un krīžu komunikācijas eksperte, Elements C vadītāja Sigita Pildava, noslēdzoties Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem mentoringa programmai 2024, kas norisinājās no februāra līdz pat jūnijam, apkopojusi savas kā mentores skatījumu par šo pieredzi.


"Gandarījums. Ja vienā vārdā jānosauc sajūta, noslēdzot LASAP 2024. gada mentoringa programmu, tad tas vārds ir gandarījums!" uzsver S. Pildava.


Katram mentoram programmas sākumā tika iedalīts viens topošais vai jaunais profesionālis, dažiem mentoriem tika divi dalībnieki. Sigita bija viena no profesionālēm, kura šajā periodā bija atbalsts un stiprais plecs divām profesionālēm, kuras ir nolēmušas mainīt savu profesionālo ceļu, tikai neilgu laiku darbojoties sabiedrisko attiecību jomā.


"Esmu jau minējusi, ka šogad man bija divas lieliskas meitenes, jaunās profesionāles, kas sākušas strādāt vai mācīties sabiedrisko attiecību jomā. Abām jau ir gan profesionālā pieredze citā jomā, gan arī dzīves pieredze. Lai arī katra no viņām ir atsķirīga un lieliska, vienojošais bija vēlme uzzināt, darboties, izmantot mentoringa programu savai izaugsmei. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka par abām meitenēm nozarē mēs vēl dzirdēsim, jo tur ir jauda! Un jēga."


LASAP mentoringa programmā bija gan piecas oficiālās tikšanās reizes, kurās tikās mentori un mentorējamie, iepazīstot dažādas sabiedrisko attiecību jomas tēmas, gan arī individuālas tikšanās katram mentoram ar saviem dalībniekiem. Tikko ir noslēgušies gan kopīgie izglītojošie pasākumi, gan arī individuālās tikšanās. Šonedēļ būs Mentoringa programmas noslēgums - izlaidums, kurā atskatīsimies uz paveikto.Sigita Pildava ir apkopojusi savas atziņas pēc kopīgās darbošanās ar savām mentorējamām profesionālēm


  1. Dodot gūtais neatņemams - Rainis vēl joprojām aktuāls. To gandarījumu, ko sniedz jēgpilna, motivēta sadarbība, nevar nopirkt ne par kādu naudu, Tas nav monetizēams, bet tā vērtība ir milzīga. Kā jau visiem jēgpilniem nemateriāliem ieguvumiem.

  2. Jaunajos profesionāļos ir tāda dzirksts, degsme un aizrautība, kāre pēc zināšanām, izpratnes un sevis realizācijas, kas ir lipīga un aizraujoša! "Vecajiem" šī vitamīna lietošana ir teju vai obligāta. Varbūt tāpēc man vienmēr ir paticis strādāt ar jauniem cilvēkiem manās komandās. Viņi izaicina. Viņiem jātur līdzi. Viņi māca. Šī mentoringa programma nebija izņēmums. 

  3. Pateicoties mentorējamās meitenes teiktajam, sāku kādu sen apcerētu projektu, par kuru šobrīd noklusēšu, bet impulss saņemties sākt, sākās ar viņu un šajā programmā. 

  4. Ir tiešām laba sajūta, ka tavs pieredzētais, secinājumi un rīcības algoritmi kādam būs palīdzoši darbā. Un ne jau tāpēc, ka meitenes pašas nenonāktu pie tiem, bet tas var aiztaupīt viņām vismaz dažas būtiskas kļūdas. Manas zināšanas, izpratne un rīcības algoritmi ir balstīti manās un apkērtējo kļūdās un to sekojošā analīzē. Dažas viņām var izpalikt, bet gan jau būs citas. Jā, tieši tā mēs mācāmies. Kļūdoties, izanalizējot kļūdas un mainot rīcības algoritmu. 

  5. Atzīšos, man vienmēr ir riebies rakstīt stratēģiskos dokumentus, kaut uzskatu, ka tie vienmēr ir jālasa un jāizprot. Un jārada. Un jāsalāgo vai jāsajūdz cits ar citu. Izņēmums nav arī komunikācijas stratēģija. Bet ar vienu no meitenēm mums bija programmas mērķis - radīt komunikācijas stratēģiju. Teikšu pilnīgi godīgi - ar to, ko meitene paveica, es nudien lepojos! Tas ir kompromiss starp iestādes formālisma nodevām un praktisko pielietojumu samērā sarežģītā pašvaldības struktūrvienībā, kurā apvienoti dažādu jomu speciļaisti. Nu ko, komunikācijas stratēģijas ir oficiali reabilitētas. :) 

  6. Līdzvērtīga, ieinteresēta un uz sadarbību vērsta komunikācija, kur galvenais trumpis ir un paliek jautājumi, vienmēr radīs labu rezultātu! Kad nevis zināšanas, - dari tā, bet risinājuma meklēšana ir celš ar pievienoto vērtību. Kaut reizēm komunikācijā ir arī baušļi, kurus labāk nepārkāpt.コメント


bottom of page