top of page
Search
 • Writer's pictureSigita Zviedre

Atlēkt, ne saplakt: kā stiprināt dzīvesspēku

Domājot par dzīvesspēku (angliski - resilience) un tā lomu mūsu dzīvē, prātā nāk līdzība ar tenisa bumbiņām. Tās, saskaroties ar zemi, atlec, nevis saplok. Bumbiņas saglabā formu un turpina dinamisku kustību. Arī dzīvesspēcīgi cilvēki, saskaroties ar grūtībām, ne tikai izdzīvo, bet arī turpina augt un sasniegt mērķus. 


Kāpēc vajag stiprināt dzīvesspēku?

Līdzība ar tenisa bumbiņu sakņojas Oksfordas angļu valodas vārdnīcas definīcijā, kur "resilience" tiek aprakstīta kā spēja atgūt formu pēc stiepšanas vai saspiešanas. No psiholoģijas skatījuma dzīvesspēks ir indivīda spēja pārvarēt grūtības, adaptēties pārmaiņām un turpināt funkcionēt pēc skaudriem dzīves notikumiem. Tā ir prasme pārvarēt stresu un traumas dažādās dzīves jomās un posmos. Lai gan dzīvesspēks ir raksturīgs vairumam cilvēku, neviens nav pilnībā un vienmēr dzīvesspēcīgs. Strādājot ar sevi, to ir iespējams stiprināt.


Šajā nenoteiktības, pārmaiņu un sarežģītības pilnajā pasaulē mēs saskaramies ar arvien pieaugošu spriedzes un satricinājumu apjomu. Dzīvesspēks kļūst arvien svarīgāks gan mentālās veselības, gan darba vietu, nacionālajā un globālajā kontekstā. 


Attīsti piecas dzīvesspēka jomas

Starptautiski atzītais  izglītības un pētniecības institūts, kas specializējas organizāciju attīstībā, līderībā un cilvēkresursu pārvaldībā, Roffey Park Institute ir izstrādājis uz darba dzīvi fokusētu personīgā dzīvesspēka modeli. Tas sastāv no piecām savstarpēji saistītām jomām, kuras attīstot, varam stiprināt dzīvesspēku:

 • perspektīva,

 • emocionālā inteliģence,

 • mērķi, vērtības un spēcīgās puses,

 • saiknes,

 • fiziskā enerģija.

Aicinu pārdomāt Roffey Park Institute ieteiktos pašizziņas jautājumus šajās jomās, lai apzinātos savu dzīvesspēka līmeni un sāktu īstenot praktiskos padomus tā celšanai.


Perspektīva: izvēlies un vadi atbildes reakciju

Pašizziņas jautājumi

 • Vai spēj negatīvo pieredzi skatīt pozitīvā gaismā un atrast iespējas likstās?

 • Vai spēj pieņemt to, ko nevari mainīt, un koncentrēt spēkus uz tām lietām, ko vari ietekmēt?

 • Vai meklē risinājumus vai arī mēdz iestrēgt problēmās?

 • Vai spēj saskarties ar pilnībā negatīvu informāciju, vienlaikus nekavējoties pie tās?


Holokausta izdzīvotājs un logoterapijas (‘dziedināšana caur jēgu’) izveidotājs, psihiatrs Viktors Frankls ir paudis: “Starp stimulu un atbildi ir telpa. Šajā telpā ir mūsu vara izvēlēties atbildi. Mūsu atbildē ir mūsu izaugsme un mūsu brīvība”. Dzīvesspēcīgi cilvēki vada savu atbildes reakciju. Viņi pieņem, ka ir lietas, ko nevar mainīt, tāpēc koncentrējas uz tām, ko var, un pozitīvajiem ieguvumiem. Dzīvesspēcīgi cilvēki aktīvi risina problēmas, nevis sagumst zem to svara. Viņus stiprina optimistiskās domāšanas spēks. To ir iespējams attīstīt. 


Praktiski padomi

 • Atpazīsti, ka to, kā uztver izaicinājumus un domā par tiem, vada tavas jūtas, nevis situācija. Atklāj un apstrīdi savas negatīvās pārliecības, piešķirot spēku jaunām, pozitīvākām.

 • Meklē pozitīvas emocijas un pievērsies tām.

 • Iedziļinies savos panākumos un atzīsti, ko esi paveicis labi.

 • Uzņemies vadību un esi proaktīvs. Koncentrējies uz to, ko vari mainīt, nevis uz to, ko nevari. 

 • Pajautā sev - vai tas, kas mani satrauc, vēl būs svarīgs rīt, pēc 3 mēnešiem, 6 mēnešiem? Cik būtisks tas ir?

 • Uztraucoties par kaut ko šķietami ārpus tavas kontroles, vispirms pārbaudi, vai tiešām nevari ietekmēt notikumus. Ja tas patiesi ir ārpus tavas kontroles, pajautā sev:

- kas ir sliktākais, kas var notikt?

- kas ir labākais, kas var notikt?

- kas, visticamāk, notiks?

- kādas trīs darbības man palīdzēs sagatavoties visiespējamākajam scenārijam?


Emocionālā inteliģence: apzinies sevi un citus 

Pašizziņas jautājumi

 • Vai atzīsti savas jūtas un tās atbilstoši paud?

 • Vai spēj mainīt savu garastāvokli, kad tev to vajag?

 • Cik apzināts esi par atbalsta sniegšanu citiem?


Grūtībās ir nepieciešams kontrolēt savas emocijas un impulsus, lai novērtētu informāciju, plānotu, koordinētu darbības un risinātu problēmas. Viena no populārām tehnikām, kas var palīdzēt regulēt emocijas, ir apzinātības prakse ar tīšu, pieņemošu un nenosodošu uzmanības pievēršanu emocijām, domām un sajūtām konkrētajā mirklī. Dzīvesspēku sekmē arī spēja jēgpilni veidot saiknes ar citiem cilvēkiem un palīdzēt viņiem. 


Praktiski padomi

 • Velti laiku, lai pārdomātu šādus jautājumus:

- kāds ir tavs mērķis darbā/ārpus darba?

- ko tu varētu sākt darīt/darīt vairāk, lai palīdzētu sev koncentrēties uz tavu mērķi darbā/

ārpus darba?

- kādu vienu lietu tu varētu pārtraukt/darīt mazāk, kam būtu minimāla negatīva ietekme, bet tas atbrīvotu laiku, lai tu varētu koncentrēties uz sava mērķa sasniegšanu darbā/ārpus darba?

– kas tev ir vissvarīgākais? Ko tu novērtē? Kā darbs atbilst/neatbilst tavām  personīgajām vērtībām?

- kas tev padodas? Kā tu varētu vairāk izmantot savas stiprās puses darbā?

 • Apsver iespēju pabeigt personības vai stipro pušu profilu,lai noteiktu savas stiprās puses. 

 • Apsver iespēju uzrakstīt savu personīgo misijas paziņojumu.


Mērķi, vērtības un spēcīgās puses: izproti un attīsti

Pašizziņas jautājumi

 • Vai tev darbā ir skaidra mērķa izjūta?

 • Vai tu skaidri izproti savas stiprās puses un rodi iespēju tās regulāri izmantot savā darbā?

 • Vai tu skaidri izjūti savas vērtības un rīkojies saskaņā ar tām?

 • Vai tavs darbs labi saskan ar tavām personīgajām vērtībām un uzskatiem?


Jo skaidrāk zināsim savu kodolu - mērķus, vērtības un spēcīgās puses, jo mazāk kaut kas spēs mūs “izsist no sliedēm”. Dzīvesspēku būtiski stiprina arī tas, ka darbs sniedz gandarījumu un piepildījumu, nevis tikai nodrošina iespēju apmaksāt rēķinus. Savu vērtību, sev svarīgā apzināšanās nodrošina cilvēkus ne vien ar morālo kompasu, bet arī buferi pret fizioloģisko un psiholoģisko stresu. 


Praktiski padomi

 • Atzīsti savas sajūtas un tās atbilstoši paud. Sajūti, nosauc tās vārdā, paud.

 • Atrodi veidus, kā palīdzēt sev labāk apzināties un vadīt savas emocijas. Viens no veidiem, kā varam vairāk apzināties savas emocijas, ir apzinātības praktizēšana. 


Saiknes: saņem un dod atbalstu

Pašizziņas jautājumi

 • Vai tev ir spēcīgs kolēģu tīkls darbā un ārpus tā, kas palīdzēs pārvarēt grūtus laikus?

 • Vai tu spēj apmierināt savas daudzveidīgās vajadzības caur šo dažādo atbalsta tīklu?


Izturība pret stresu, pozitīva fiziskā un garīgā veselība ir saistīta ar spēcīgiem sociālā atbalsta tīkliem un saiknēm. Attiecībās ir svarīgs gan to plašums, gan dziļums. Plaši sociālā atbalsta tīkli nodrošina piekļuvi dažāda veida palīdzībai - gan praktiskai, gan informatīvai, gan emocionālai.  Parasti efektīvs sociālais atbalsts sniedzas tālāk par virspusējo un ietver ne tikai tā saņemšanu, bet arī došanu. Daži pētnieki ir ierosinājuši, ka sociālajam atbalstam var būt tikpat liela ietekme uz fizisko veselību kā aptaukošanai, smēķēšanai vai fiziskās aktivitātes līmenim.  


Praktiski padomi

 • Atvēli laiku, lai sazinātos ar kolēģiem un attīstītu attiecības, kas palīdzēs 

grūtos laikos.

 • Ieguldi laiku savstarpēji atbalstošās attiecībās.

 • Palīdzi citiem darbā un/vai ārpus tā.

 • Sociālais atbalsts ir daudzpusīgs, un ir vērts padomāt par to, kas veido tavu atbalsta tīklu un kādus atbalsta veidus viņi piedāvā. Vai tu saņem dažādos atbalsta veidus, kas tev ir nepieciešami; ja nē, kur tu varētu saņemt šo atbalstu? Piemēram, vai tev ir cilvēki tavā atbalsta tīklā, kas liek tev justies novērtētam un kompetentam, izaicina tevi un sniedz konstruktīvu atgriezenisko saiti, atbalsta krīzes situācijā, ar kuriem tu jūties ērti, daloties ar labām ziņām un arī sliktajām, kuri iepazīstina tevi ar jaunām idejām, cilvēkiem un interesēm, ar kuriem tev vienkārši patīk runāt, ar kuriem jūties tuvs, uz kuriem vari paļauties. 


Fiziskās enerģijas vadīšana: kusties, veselīgi ēd un atjaunojies

Pašizziņas jautājumi

 • Vai regulāri vingro?

 • Vai pietiekami daudz guli?

 • Vai veselīgi ēd?

 • Vai atvēli laiku aktivitātēm, kas tev sniedz prieku un/vai palīdz atpūsties?


Fiziskās aktivitātes uzlabo garastāvokli, domāšanu, fizisko un garīgo veselību. Vingrinājumi var paaugstināt mūsu pozitīvo emociju līmeni un optimismu, uzlabojot spēju atrast iespējas nelabvēlīgos apstākļos. Aktīvam dzīvesveidam un enerģijas līmeņa uzturēšanai ir nepieciešama arī atpūta un atjaunošanās. Veselīgs uzturs un pietiekams miega daudzums sekmē mūsu noturību, spēju pārvaldīt stresu un atgūties no tā. Regulāra gulēšana mazāk nekā 8 stundas tiek saistīta ar virkni veselības stāvokļu - no aptaukošanās un 2. tipa cukura diabēta līdz sirds un asinsvadu slimībām un paaugstinātam asinsspiedienam. Neizgulēšanās ietekmē arī garastāvokli, spēju mācīties un ātri pielāgoties neskaidrību apstākļos.   


Praktiski padomi

 • Regulāri vingro. Atrodi darbību/aktivitātes (piemēram, iešana, skriešana,riteņbraukšana, deju treniņi), kas tev patīk un kuras spēsi uzturēt.

 • Pārvaldi robežas starp darbu un mājas dzīvi. Atrodi veidus, kā “izslēgties”.

 • Regulāri ievēro pārtraukumus darbā. Ēd pusdienas prom no darba galda. 

 • Atrodi veidus, kā atslābināties spriedzes apstākļos. Viens no veidiem ir apzinātības vingrinājumi. 

 • Pietiekami daudz guli. Vidējais nepieciešamais miega daudzums ir astoņas stundas dienā. Praktizē labu miega higiēnu  – uzturi regulāru miega un pamošanās režīmu visas nedēļas garumā, izveido relaksējošu gulētiešanas laika darbību plānu, nelieto stimulatorus, piemēram, kofeīnu, nikotīnu un alkoholu pirms gulētiešanas, izvairies no lasīšanas, TV skatīšanās vai radio klausīšanās gultā, proti, izmanto gultu gulēšanai.

 • Veselīgi ēd.


Neatliec sava dzīvesspēka stiprināšanu, dari

Attīstot pozitīvu perspektīvu, emocionālo inteliģenci, apzinoties savus mērķus, vērtības un stiprās puses, uzturot stipras saiknes ar citiem un rūpējoties par savu fizisko enerģiju, mēs varam kļūt izturīgāki pret dzīves izaicinājumiem. Dzīvesspēka stiprināšana ir nepārtraukts process, kas prasa apzinātu pieeju un regulāru pašizziņu. Ne vien izlasīt šo rakstu un “pieņemt zināšanai”, bet dicipinēt sevi pārdomāt atbildes uz pašizziņas jautājumiem, prioritizēt un ieskicēt rīcības jomās, kuras vēlies uzlabot. Rīkoties, lai pakāpeniski pieņemtos dzīvesspēkā.


Šis raksts ir tapis, atsaucoties Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) aicinājumam pastāstīt par pieredzi un apgūtajām zināšanām mūžizglītības jomā. Vairākos līderības un vadības kursos kā būtiska un ikvienam noderīga tēma tiek izcelts dzīvesspēks. Bez tā stiprināšanas var pietrūkt spara un iespēju likt lietā apgūtās gudrības. 


Iedvesma gūta Udemy.com pieejamajā kursā “Management Skills - Team Leadership Skills Masterclass”. Tajā pasniedzējs Stīvens Māters (Stephen Mather) dalījās ar Roffey Park Institute atziņām par dzīvesspēka stiprināšanu, radot interesi paskatīties dziļāk. Institūts publicējis arī vairākus ziņojumus par līderības un organizāciju attīstību: https://www.roffeypark.com/research-publications/   


Sigita Zviedre, komunikācijas profesionāle, LASAP biedre


0 comments

留言


bottom of page