top of page
Galvenā

Latvijas Asociācija 
sabiedrisko attiecību 
profesionāļiem 

ir neatkarīga vairāk nekā 100 komunikācijas nozares profesionāļu un akadēmiķu apvienība

Par mums

KAS IR LASAP?

Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) darbojas kopš

2001. gada 9. maija un:

 • veido sabiedrisko attiecību nozares reputāciju,

 • sniedz tīklošanās iespējas nozares kolēģiem,

 • nodrošina zināšanu pārnesi sabiedrisko attiecību profesionāļu vidū, organizējot pieredzes apmaiņas, kompetenču pilnveidošanas pasākumus un līdzdarbojoties nozares konferenču organizēšanā,

 • uzstāda nozares kvalitātes un ētikas standartus,

 • pārstāv sabiedrisko attiecību profesionāļu intereses. 

 

LASAP darbību regulē asociācijas statūti un Ētikas kodekss.

tiklosanas_edited.jpg
Biedru priekšrocības

BIEDRU PRIEKŠROCĪBAS

PROFESIONĀLA PILNVEIDE

DALĪBA IKMĒNEŠA PRAKTISKĀS APMĀCĪBĀS

TĪKLOŠANĀS

PIEREDZES APMAIŅA AR VAIRĀK NEKĀ 100 NOZARES PROFESIONĀĻIEM

NOZARES AKTUALITĀTES

REGULĀRA INFORMĀCIJAS APMAIŅA PAR SABIEDRISKO ATTIECĪBU 
AKTUALITĀTĒM
Aktivitātes

AKTIVITĀTES

LASAP pārstāv sabiedrisko attiecību profesionāļu intereses, organizē pieredzes apmaiņas, kompetenču pilnveidošanas pasākumus un līdzdarbojas nozares konferenču organizēšanā.

Valde

VALDE

LASAP ikdienas darbības nodrošināšanai svarīgākos lēmumus pieņem valde - valdes priekšsēdētājs un četri valdes locekļi, ko  asociācijas biedri reizi gadā ievēl kopsapulcē.
LASAP valde tiekas reizi mēnesī, lai pārrunātu asociācijas aktivitātes, plānus, nozares aktualitātes, biedru ierosinājumus, kā arī lemtu par jaunu biedru uzņemšanu.
2024. gada 12. martā  uz vienu gadu ievēlēta pašreizējā LASAP valde:

 

Kristīne Tjarve.png

Kristīne Tjarve

 • LinkedIn Социальные Иконка

LASAP valdes priekšsēdētāja

Jolanta Derkevica-Pilskunga.png

Jolanta Derkevica-Pilskunga

 • LinkedIn Социальные Иконка

LASAP valdes locekle

Viktorija Buraka.png

Viktorija Buraka

 • LinkedIn Социальные Иконка

LASAP valdes locekle

Sigita Pildava.png

Sigita Pildava

 • LinkedIn

LASAP valdes locekle

Kristīne Mennika.png

Kristīne Mennika

 • LinkedIn Социальные Иконка

LASAP valdes locekle

Kontakti

KONTAKTINFORMĀCIJA

SAZIŅAI

Kristine Tjarve

 

 

Kristīne Tjarve

LASAP valdes locekle

Saziņai

info@lasap.lv

tel. 29296617 (Kristīne Tjarve)

Rekvizīti:

“Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem”
Reģistrācijas nr. LV 40008060008
Konts: LV92HABA0551000902013
Swedbank

 • LinkedIn Социальные Иконка
bottom of page