top of page
Search
 • Writer's pictureLASAP

LASAP Mentoringa programma piepilda studentes sapni

2024. gada 6. jūnijā veiksmīgi noslēdzās jau otrā LASAP mentoringa programma jaunajiem profesionāļiem (Mentoringa programma). Klātienes noslēguma pasākums norisinājās Rīgā, brīnišķīgajā kafejnīcā ar skatu uz Daugavu - Annas Dārzā. Dalībniekiem bija iespēja atskatīties uz profesionāli piepildīto programmas laiku, dalīties pieredzē un tīkloties neformālā un atbalstošā vidē.


Mentoringa programmas pārskats un mērķi

Mentoringa programmā piedalījās 16 Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedri – pieredzējuši nozares profesionāļi, un 19 topošie un jaunie komunikācijas profesionāļi, kuri vēl studē kādā no Latvijas augstskolām un tie, kuri tikai nesen ir sākuši strādāt šajā jomā.


Mentoringa programmas vadītājas bija komunikācijas profesionāles Kristīne Tjarve un Kristīne Mennika, savukārt, koordinatore Maira Kalniņa.


Laika posmā no 2024. gada februāra līdz jūnijam kopumā aizvadītas piecas klātienes un viena attālinātā tikšanās – darba semināri, kuros apgūtas tādas tēmas kā:

 1. sabiedrisko attiecību un komunikācijas profesionāļu lomas,

 2. iekšējās un ārējās komunikācijas atšķirības korporatīvās komunikācijas veidošanā,

 3. digitālā komunikācija,

 4. politiķu komunikācija sociālajos medijos,

 5. krīžu komunikācija,

 6. tekstveide.


Liels paldies semināru vadītājām, LASAP biedrēm: Kristīnei Tjarvei, Kristīnei Mennikai, Ingai Latkovskai, Sigitai Pildavai, Undīnei Priekulei, Rūtai Grikmanei, Kristīnei Rasnačai, Vitai Stiģei - Škuškovnikai, Madarai Aldiņai, Jolantai Derkevicai-Pilskungai un Ievai Erelei. Īpašs paldies arī kolēģei Džeinai Šteinbergai par jaudīgiem jautājumiem un izaicinājumiem dalībniekiem krīzes komunikācijas simulācijā.


Mentoringa programmas mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas un LASAP biedru atbalstu topošajiem vai jaunajiem komunikācijas nozares un sabiedrisko attiecību jomas profesionāļiem. Programma piedāvā iespēju saņemt gan individuālās mentoringa sesijas pie pieredzējušiem profesionāļiem, gan piedalīties darba semināros par aktuālajām nozares tēmām. Tāpat Mentoringa programmas dalībniekiem līdz gada beigām ir iespēja apmeklēt LASAP iekšējos seminārus.


Mentoringa programmas dalībnieku atsauksmes un ietekme

Uzsākot mentoringa programmu, tās dalībnieki - jaunie censoņi - bija mērķtiecības un pozitīvu gaidu vadīti. Bija vēlme paplašināt savas esošās zināšanas, apgūt ko jaunu, iegūt arī praktiskas iemaņas, kas noderētu tālākajā profesionālajā karjerā, bet šīs gaidas vijās arī ar nelielu apjukumu, iespējamo neticību saviem spēkiem.


Lielākā daļa dalībnieku bija sabiedrisko attiecību studenti, un daļa bija jauni profesionāļi, kas strādā nozarē līdz vienam gadam. Daudziem vēl nebija priekšstata, kāda ir sabiedrisko attiecību speciālista loma - vai tas būtu valsts pārvaldē, privātajā uzņēmumā vai nevalstiskajā organizācijā. Ko darīt, ja man nesanāks? Kā es varu būt pārliecināts/-a, ka šī nodarbošanās ir domāta man? Vai es tikšu galā ar visiem pienākumiem? Šķiet, ka man nesanāk filmēt video rullīšus sociālajos medijos - vai tas nozīmē, ka nebūšu labs speciālists? Šie ir tikai pāris apgalvojumi, kas topošajos speciālistos var izraisīt šaubas par savām spējām. Jāatzīst, ka ar šādām domām saskaras ne tikai jaunieši, bet arī pieredzējuši jomas speciālisti, kas strādā nozarē jau vairākus gadus.


Sākotnēji ar šaubām saskārās arī Mentoringa programmas dalībniece Benita Šķeltiņa: ”Uzsākot šo ceļu, godīgi sakot, bija bail. Bail, ka neesmu pietiekami gudra vai pietiekami gatava. Dalība LASAP mentoringa programmā man bija spontāns lēmums, tomēr nemaz to nenožēloju. Es neesmu tas cilvēks, kas vienkārši iet un dara, neskatoties uz savām iekšējām šaubām, bet tagad esmu sapratusi, ka tieši tas veicina izaugsmi un attīstību. Izkāpšana no komforta zonas nenozīmē, ka nevar augt un veidot sev jaunu.”

Mentoringa programma ne tikai palīdzēja jaunajiem speciālistiem, bet arī stiprināja pieredzējušos profesionāļus. Šaubas par savām spējām var rasties pat pieredzējušiem sabiedrisko attiecību speciālistiem dažādu iemeslu dēļ, piemēram:

 1. Mainīgā nozare: komunikācijas un PR joma pastāvīgi mainās, un ir grūti pastāvīgi sekot līdzi jaunākajām tendencēm un tehnoloģiju attīstībai.

 2. Liela atbildība: bieži vien PR speciālisti strādā ar augsta līmeņa projektiem, kur katra kļūda var radīt nopietnas sekas.

 3. Stresa līmenis: augsts stresa līmenis un ilgtermiņa projekti var izraisīt izdegšanu un šaubas par savām spējām.

 4. Nepārtrauktas mācības: pat pieredzējušiem speciālistiem ir nepieciešams turpināt mācīties un attīstīties, lai paliktu konkurētspējīgi darba tirgū.

Mentoringa programma palīdz pārvarēt šīs šaubas, sniedzot iespēju dalīties ar pieredzi, mācīties no citiem un attīstīt jaunas prasmes. Tā ne tikai palīdz jaunajiem profesionāļiem iegūt vērtīgas zināšanas, bet arī veicina pieredzējušu speciālistu profesionālo izaugsmi, piedāvājot iespēju gūt iedvesmu, reflektēt par savu darbu, iegūt jaunas perspektīvas un stiprināt komandas garu.

Ar savām pārdomām par iegūto programmā dalās arī Mentoringa programmas mentore, komunikācijas profesionāle, stratēģiskās un krīžu komunikācijas eksperte, Elements C vadītāja Sigita Pildava: ”Jaunajos profesionāļos ir tāda dzirksts, degsme un aizrautība, kāre pēc zināšanām, izpratnes un sevis realizācijas, kas ir lipīga un aizraujoša! "Vecajiem" šī vitamīna lietošana ir teju vai obligāta. Varbūt tāpēc man vienmēr ir paticis strādāt ar jauniem cilvēkiem manās komandās. Viņi izaicina. Viņiem jātur līdzi. Viņi māca. Šī mentoringa programma nebija izņēmums. Pateicoties mentorējamās meitenes teiktajam, sāku kādu sen apcerētu projektu, par kuru šobrīd noklusēšu, bet impulss saņemties sākt, sākās ar viņu un šajā programmā.”. Ar visām mentores atziņām vari iepazīties šeit.

Programmas laikā jaunie profesionāļi ne tikai pārkāpa pāri savām bailēm, bet ar mentoru atbalstu un iedrošinājumu uzrakstīja savus pirmos viedokļa rakstus, preses relīzes, apmeklēja kultūras pasākumus, intervēja augsta līmeņa speciālistus, lai pēc tam uzrakstītu pieredzes stāstus. Daži darbii tika publicēti arī sociālajos medijos, LASAP tīmekļvietnē un izsūtīti publicēšanai medijiem.


Ar daļu jauno profesionāļu darbiem vari iepazīties LASAP tīmekļvietnē:


Amanda Zelmene, programmas dalībniece ilgi sapņoja par iespēju strādāt vienā no Latvijas prestižākajām komunikācijas aģentūrām “Olsen+Partners”. Pavisam nejauši, programmas vadītājai Kristīnei Tjarvei, analizējot un plānojot mentoru un dalībnieku saderību, sanāca Amandu savest kopā ar mentori, komunikācijas profesionāli Rūtu Grikmani, kas strādā iepriekš minētajā studentes sapņu darba vietā “Olsen+Partners”. Mentoringa procesa ietvaros Amanda lieliski pierādīja mentorei savu centību un labās prasmes tekstu rakstīšanā, kas atvēra durvis iziet studiu praksi ilgi izsapņotajā vietā. Turklāt nesen viņa ir ieguvusi tālāko iespēju - noslēgusi darba līgumu un pievienojusies savas sapņu darba vietas komandai.

Amanda Zelmene:” Nekad nebūtu iedomājusies, ka mans sapnis tik ātri piepildīsies! Mans lielākais ieguvums no Mentoringa programmas bija iespēja izveidot kontaktus ar nozares profesionāļiem, kas noderēs nākotnē un, protams, arī prakses iespēja, ko sniedza mana lieliskā mentore!”


Šis iedvesmojošais stāsts apliecina, cik vērtīga ir Mentoringa programma ne tikai jaunajiem speciālistiem, bet arī mentoriem, radot iespējas profesionālai izaugsmei, pieredzes apmaiņai un jaunu kontaktu veidošanai. Tas ir lielisks piemērs tam, kāda pozitīva ietekme var būt strukturētai un labi pārdomātai Mentoringa programmai, palīdzot jaunajiem profesionāļiem sasniegt savus mērķus un sapņus.


Nākotnes perspektīvas

Noslēgumā visiem dalībniekiem, jaunajiem nozares profesionāļiem bija iespēja brīvi izteikt savu viedokli par Mentoringa programmu - semināru kvalitāti un noderīgumu, mentoru kompetenci un atbalstu, kā arī novērtēt individuālās mentoringa sesijas.


Gandrīz visi no aptaujātajiem apstiprināja, ka LASAP biedru vadītie darba semināri ir šķituši noderīgi, Mentoringa programmas kopējai kvalitātei piešķīra maksimālo novērtējumu -  5 balles, bet visaugstāk tika novērtēta tieši mentoru kompetence un pieredzētais individuālajās mentoringa sesijās. 


100% no aptaujātajiem dalībniekiem iesaka piedalīties šajā programmā arī citiem studentiem, kā arī paši nākotnē vēlētos kļūt par LASAP biedriem (par LASAP biedru var kļūt jebkura 18 gadus sasniegusi fiziska persona ar vismaz 2 gadu pieredzi sabiedrisko attiecību jomā).


Ņemot vērā dalībnieku pozitīvās atsauksmes LASAP Mentoringa programmas vadītājas izskatīs iespēju organizēt trešo Mentoringa programmo arī jaunajā sezonā. Pieteikšanās (plānots izsludināt 2025. gada janvārī), kā arī cita aktuālā informācija par sabiedrisko attiecību aktualitātēm un norisēm var, sekojot līdzi informācijai LASAP komunikācijas vietnēs.


Aicinām sabiedrisko attiecību speciālistus kļūt par mentoriem arī ikdienā! Dalieties ar savām zināšanām un pieredzi, kas ir vērtīgas mūsu nozares attīstībai un Latvijas nākotnei. Ar katru mūsu ieguldīto vārdu un darbu mēs stiprinām sabiedrisko attiecību jomu un veidojam labvēlīgu vidi visiem jaunajiem un esošajiem profesionāļiem. Aktīvi piedalieties LASAP pasākumos un aktivitātēs - kopīgi radīsim vērtību un iedvesmojošu izaugsmi mūsu kopējai sabiedrībai!


LASAP Mentoringa programmas koordinatore

Maira Kalniņa


Comments


bottom of page